Приказюк Наталія Валентинівна / Natalia Prykaziuk
Приказюк Наталія Валентинівна / Natalia Prykaziuk
Verified email at univ.net.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління фінансовими ризиками: навч. посіб.
РВ Пікус, НВ Приказюк
К.: знання, 2010
100*2010
Нові вектори розвитку автотранспортного страхування в Україні
НВ Приказюк, ТП Моташко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
42*2015
Роль Інтернету в реалізації страхових послуг
НВ Приказюк, ТП Моташко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
37*2014
Державне регулювання страхового ринку України: тенденції та перспективи розвитку
НВ Приказюк
Фінанси України, 101-108, 2010
272010
Ринок державних цінних паперів: світовий досвід та вітчизняні реалії
НВ Приказюк, ТП Моташко
Фінанси України, 73-81, 2009
22*2009
Страхові послуги: підручник у 2 ч. Ч. 2. К
ВД Базилевич, РВ Пікус, НВ Приказюк, ТП Моташко
Логос, 2014
18*2014
Upravlinnia finansovymy ryzykamy [Financial risk management]
RV Pikus, NV Prykaziuk
Znannia, Kyiv, Ukraine, 2010
172010
Державні запозичення: світовий досвід та особливості здійснення в Україні
НВ Приказюк, ТП Моташко
Економіка та держава, 12-14, 2009
172009
Страхування: практикум: навч. посіб.
РВ Пікус
К.: Знання 607, 2011
152011
Страхові ринки України й Росії в умовах фінансової кризи
РВ Пікус, НВ Приказюк
Фінанси України, 47-55, 2009
152009
Ризики в аграрному секторі та необхідність їх страхування
І Жмурко
Економічний дискурс, 42-49, 2017
142017
Діяльність страхових брокерів в Україні та її регулювання
НВ Приказюк
Ефективна економіка, 2013
132013
Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів
НВ Приказюк
ступеня канд. екон. наук 08.00. 08/НВ Приказюк.–Київ, 2007.–21 с, 2007
122007
Страхова система України: теорія, методологія, практика: монографія
НВ Приказюк
Київ: Логос, 2017
92017
Security of the Insurance Market of Ukraine and the Determining Factors
N Prikazyuk, T Motashko
Procedia Economics and Finance 27, 288-310, 2015
92015
Стратегії поведінки страхових організацій на сучасному страховому ринку
NV Prykaziuk, AY Marchenko
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2010
92010
Нові можливості для розвитку страхової системи України
НВ Приказюк, ТП Моташко
Український журнал прикладної економіки 1 (4), 177-192, 2016
82016
Перспективи запровадження обов’язкового медичного страхування на шляху реформування галузі охорони здоров’я України
НВ Приказюк, СБ Березіна, МІ Романченко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
82016
Система медичного страхування: зарубіжний досвід та особливості організації в Україні
НВ Приказюк
Сучасні питання економіки і права, 53-59, 2011
72011
Співпраця банків і страхових компаній: проблеми та перспективи розвитку
НВ Приказюк
Теоретичні та прикладні питання економіки, 106-113, 2011
72011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20