Подписаться
Приказюк Наталія Валентинівна / Natalia Prykaziuk
Приказюк Наталія Валентинівна / Natalia Prykaziuk
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління фінансовими ризиками: навч. посіб.
РВ Пікус, НВ Приказюк
К.: знання, 2010
112*2010
Роль Інтернету в реалізації страхових послуг
НВ Приказюк, ТП Моташко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
55*2014
Нові вектори розвитку автотранспортного страхування в Україні
НВ Приказюк, ТП Моташко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
45*2015
Страховi послуги: пiдручник та iн.; за ред. ВД Базилевича
ВД Базилевич, РВ Пiкус, НВ Приказюк, ТП Моташко
44*2014
Державне регулювання страхового ринку України: тенденції та перспективи розвитку
НВ Приказюк
Фінанси України, 101-108, 2010
312010
Ринок державних цінних паперів: світовий досвід та вітчизняні реалії
НВ Приказюк, ТП Моташко
Фінанси України, 73-81, 2009
31*2009
Страхова система України: теорія, методологія, практика: монографія
НВ Приказюк
Логос, 2017
28*2017
Теоретичне упорядкування методів та інструментів фінансового ризик-менеджменту страхових компаній
НВ Приказюк, ЛО Білокінь
Економічний аналіз, 139-149, 2017
23*2017
Мiждисциплiнарний словник зi страхування та ризик-менеджменту
РВ Пiкус, НВ Приказюк, ОМ Лобова
20*2015
Страхові ринки України й Росії в умовах фінансової кризи
РВ Пікус, НВ Приказюк
Фінанси України, 47-55, 2009
202009
Страхування: практикум: навч. посіб.
РВ Пікус
К.: Знання 607, 2011
192011
Державні запозичення: світовий досвід та особливості здійснення в Україні
НВ Приказюк, ТП Моташко
Економіка та держава, 12-14, 2009
182009
Security of the insurance market of Ukraine and the determining factors
N Prikazyuk, T Motashko
Procedia Economics and Finance 27, 288-310, 2015
172015
Діяльність страхових брокерів в Україні та її регулювання
НВ Приказюк
Ефективна економіка, 2013
17*2013
Нові можливості для розвитку страхової системи України
НВ Приказюк, ТП Моташко
Український журнал прикладної економіки 1 (4), 177-192, 2016
16*2016
Страхування як механізм фінансування ризиків та інструмент страхового захисту держави
НВ Приказюк
Теоретичні та прикладні питання економіки, 236-247, 2014
15*2014
Кібер-страхування як важливий інструмент захисту підприємств в умовах цифровізації економіки
НВ Приказюк, ЛС Гуменюк
Ефективна економіка 4, 2020
14*2020
Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів
НВ Приказюк
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 08/НВ Приказюк.-Київ. нац. ун-т ім. Т …, 2007
142007
Financial sustainability management of the insurance company: case of Ukraine
R Pikus, N Prykaziuk, M Balytska
Investment Management & Financial Innovations 15 (4), 219, 2018
132018
Developing of world insurance in post-crisis period
NV Prykaziuk
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 22-25, 2012
13*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20