Ткаченко Лідія Петрівна
Ткаченко Лідія Петрівна
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Зміст і технологія навчання риторики майбутніх учителів початкових класів
ЛП Ткаченко
Режим доступу: http://librar. org. ua/sektions load. php, 2002
192002
Системний підхід до організації навчання у вищих навчальних закладах
ЛП Ткаченко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2003
92003
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до діалогічної взаємодії в навчально-виховному процесі
ЛП Ткаченко
Педагогіка та психологія, 210-218, 2016
42016
Місце риторики у християнській освіті
ЛП Ткаченко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2010
32010
Етапи розвитку риторики як навчальної дисципліни в Україні.
ЛП Ткаченко
Педагогіка та психологія, 259-270, 2017
12017
Реалізація інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення курсу риторики
ЛП Ткаченко
Педагогіка та психологія, 92-102, 2016
12016
Духовне красномовство: історичний аспект
ЛП Ткаченко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2012
12012
Риторика як чинник формування національної свідомості української молоді (XVII–XVIII ст.)
ЛП Ткаченко
П 86 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноо, 74, 2011
12011
Риторичний потенціал літературних пам’яток Київської Русі
ЛП Ткаченко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2010
12010
Риторика як навчальна дисципліна в українських колегіумах (ХVII-ХVIII століття)
ЛП Ткаченко
Педагогіка та психологія, 86-95, 2010
12010
Підготовка українських педагогічних кадрів XVII–XVIII ст. в класах риторики
ЛП Ткаченко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2010
12010
Риторика як компонент освіти в Давньому Римі
ЛП Ткаченко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2010
12010
Риторика як предмет наукових досліджень
ЛП Ткаченко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2009
12009
Риторика в системі наукових знань
ЛП Ткаченко
Педагогіка та психологія: зб. наук. праць ХНПУ імені ГС Сковороди.–Х …, 2009
12009
Розвиток зарубіжних риторичних шкіл: історичний аспект
ЛП Ткаченко
П86 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноос, 379, 2009
12009
Адаптація студентів як складова навчально-виховної діяльності педвузу
ЛС Філатова, ЛП Ткаченко
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, 61-65, 2004
12004
Формування мовної особистості в новій українській школі
ЛП Ткаченко
НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, 2019
2019
Сучасні аспекти дослідження риторики
ЛП Ткаченко
Видавництво ХНПУ, 2019
2019
риторичний доробок Григорія сковороди
Л Ткаченко
Новий Колегіум, 63-67, 2019
2019
РИТОРИКА ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ
ЛП Ткаченко
Видано за рішенням Вченої ради Харківського регіонального інституту …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20