Наталія Копняк
Наталія Копняк
доцент кафедри фізики і методики навчання фізики і астрономії, Вінницький державний педагогічний
Verified email at vspu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища
СГ Литвинова, ОМ Спірін, МП Шишкіна, ЮГ Носенко
ЦП Компринт, 2015
132015
Створення візуалізації та інфографіки для інтерактивної дошки з навчальною метою
НБ Копняк
НБ Копняк–Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД, 2015
62015
Реалізація міжпредметних зв’язків у системі формування інформатичної компетентності учнів загальноосвітньої школи
НБ Копняк
Комп'ютер у школі та сім'ї, 17-19, 2012
52012
Поточне оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики за допомогою тестів
НБ Копняк, СА Пройда
Комп'ютер у школі та сім'ї, 7-13, 2005
52005
Курс інформатики: минуле, сучасність та перспективи
НБ Копняк
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова: зб. наукових праць./[Редрада].–К…, 2005
42005
Теоретичні підходи до класифікування засобів навчання (на прикладі інтерактивної дошки)
НБ Копняк
Київ-Вінниця: ТОВ фірма Планер, 2014
22014
Методика оцінювання результатів навчання інформатики учнів старшої школи
НБ Копняк
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2008
22008
МЕНТАЛЬНІ КАРТИ ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
НБ Копняк, ТО Крупська
Young 69 (5.2), 2019
12019
Метод проектів на уроках інформатики
НБ Копняк
12006
Інтерактивний комплекс та хмарні сервіси у початковій освіті: монографія
НБ Копняк
Вінниця: ТОВ Твори, 2020
2020
ДОСЛІДЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
І Веретенко, М Докторович, М Дрожжина, І Зверєва, Н Кабусь, ...
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ, 20, 2019
2019
Використання інтерактивних мультимедійних листів як елементу дистанційного навчання у вищий школі
НБ Копняк
Вінниця: ФОП Рогальська ІО, 2017
2017
Аналіз використання мови pascal з метою вивчення програмування у шкільному курсі інформатики
НБ Копняк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у…, 2012
2012
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ГРУПОВОЇ (ПАРНОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
НБ Копняк
ВІСНИК, 279, 2010
2010
Цілі оцінювання результатів навчання інформатики в умовах особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів
НБ Копняк
Комп'ютер у школі та сім'ї, 31-34, 2009
2009
Ще раз до питання вибору системи оцінювання рівня навчальних досягнень учнів в Україні та за її межами
НБ Копняк
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2004
2004
Досвід проведення курсів підвищення кваліфікації викладачів університетів з використання мультимедійних інтерактивних комплексів
НБ Копняк
Київ-Вінниця: ТОВ фірма Планер, 0
РЕАЛІЗАЦІЯ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ВІРТУАЛЬНОЇ СТІНИ (ДОШКИ)
НБ Копняк
РЕАЛІЗАЦІЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗАСОБАМИ SMART NOTEBOOK У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Н Копняк, К Пікуль
Секція 1. ПЕДАГОГІКА ТВОРЧОСТІ: ФІЛОСОФСЬКИЙ, ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ, 203, 0
Автори номера
ВВ Бондаренко, НО Бугаєць, АМ Гуржій, НБ Копняк, ВА Кушнір, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20