Подписаться
Бичков Ярослав Михайлович
Бичков Ярослав Михайлович
Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні рекомендації до виконання розділу дипломного проекту” Охорона праці “для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» освітня програма «Харчові технології та …
ЯМ Бичков, ВГ Смірнова
Полтава: ПУЕТ, 2018
62018
Способи отримання сухих порошків з рослинної сировини
ЯМ Бичков, ТІ Дмитрюк
Наукові праці ОНАХТ 1 (46), 2014
32014
ХАРЧОВА І БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ СОКІВ, ЇХ ДІЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ХАРЧУВАННІ.
НВ Рогова, СС Рибакова
Premier Publishing sro, 2019
22019
Використання комбінованого енергопідводу у виробництві сухих порошків рослинного походження
ЯМ Бичков, ТІ Дмитрюк
Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу ВНЗ Укоопспілки …, 2014
22014
Психологія поведінки персоналу закладів готельно-ресторанного господарства у надзвичайних ситуаціях
РВ Лукіян, ЯМ Бичков
ПУЕТ, 2022
2022
Розвиток дистанційних технологій вивчення навчальних дисциплін технічного спрямування
ЯМ Бичков
ПУЕТ, 2019
2019
Автоматизовані системи життєзабезпечення у закладах розміщення
ЯМ Бичков, ВІ Балаклієць
ПУЕТ, 2019
2019
Використання елементів технології Sous Vide в термічній обробці м’яса яловичини з високим вмістом сполучної тканини
ВО Скрипник, ЯМ Бичков
2018
Аспекти превентивної безпеки людини в Україні
ЯМ Бичков, НЮ Молчанова
ПУЕТ, 2017
2017
Особливості отримання харчо-вих порошків з використанням електромагнітних технологій
ВМ Оберемок, ЯМ Бичков, ТІ Дмитрюк
ПУЕТ, 2017
2017
Електромагнітний апарат з феро-магнітними робочими елементами
ВМ Оберемок, ЯМ Бичков
ПУЕТ, 2017
2017
Дистанційна освіта–надійний супутник кар’єрного зростання
ЯМ Бичков
ПУЕТ, 2017
2017
Електромагнітні апарати з феромагнітними робочими елементами для проведення технологічних процесів у харчовій промисловості
ЯМ Бичков, НЮ Молчанова, ВМ Оберемок
2017
Сучасні технології готельного бізнесу
МА Єретиченко, ВВ Шевченко, ЯМ Бичков
ПУЕТ, 2016
2016
Переробка зелені пряних та ароматичних рослин при розрідженні з НВЧ-енергопідводом
ЯМ Бичков
ПУЕТ, 2007
2007
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ В ОПАНУВАННІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ
ЯМ Бичков, ТІ Дмитрюк
ББК 74.48 я431, 114, 0
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОТРИМАНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
ЯМ Бичков, ТІ Дмитрюк
ББК 74.484. 4я431, 104, 0
ВИКОРИСТАННЯ НВЧ-ВАКУУМНОГО РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО СУШІННЯ В ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ
ЯМ Бичков, ВМ Оберемок, ТІ Дмитрюк
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ, ГОТЕЛЬНО …, 0
Бичков ЯМ, кандидати техн. наук, доценти (ПУСКУ, Полтава) ОТРИМАННЯ ПОРОШКОПОДІБНОЇ ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ З ПОДАЛЬШИМ ВИГОТОВЛЕННЯМ НАПОЇВ
ОІ Кривошей, ГЄ Дубова
РОЗРОБКА АПАРАТА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ПРЯНО-ЕФІРНОЇ СИРОВИНИ ПРИ РОЗРІДЖЕННІ З НВЧ-ЕНЕРГОПІДВОДОМ
ОП Шеляков, МІ Погожих, ІМ Лебедєв
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20