Мешко, Наталія Петрівна / Meshko, N. / Мешко, Н.П./ Meshko, N.P.
Мешко, Наталія Петрівна / Meshko, N. / Мешко, Н.П./ Meshko, N.P.
ДНУ ім. О.Гончара, факультет економіки, Oles Honchar Dnipro National University
Підтверджена електронна адреса в fme.dnulive.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційний розвиток країн світової економіки в умовах глобалізації: монографія
НП Мешко
Донецьк: Юго-Восток, 73-74, 2008
342008
Механізм управління інвестиційно-інноваційним потенціалом: макрорівень: Монографія
НП Мешко
Дніпропетровськ: Наука і освіта 270, 2004
272004
Інвестиційно–інноваційний потенціал регіону: критерії оцінки та проблеми формування
НП Мешко
Економічний простір, 78-88, 2008
222008
Перспективи розвитку сфери ІТ як провідної інноваційної галузі України
НП Мешко, МК Костюченко
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 71-77, 2015
182015
Інноваційний розвиток світової економіки: інвестиційний аспект: монографія
ОА Джусов, НП Мешко, АП Величко, ВА Попова, ЮМ Стасюк, ...
Донецьк: Юго-Восток, 2009
132009
Основы применения маркетингового подхода в управлении промышленным предприятием
НП Мешко, ЮД Морозов
Днепропетровск: Наука і освіта, 2001
122001
Стратегії високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації: національний та корпоративний аспекти
НП Мешко, ОМ Сазонець, ОА Джусов
Донецьк: Юго-Восток 470, 2012
102012
Реалізація інноваційної стратегії розвитку: досвід США
НП Мешко
Інвестиції: практика та досвід, 22-26, 2008
102008
Управління інноваційно-інвестиційним потенціалом мезорівня в умовах міжнародної інтеграції [Teкст]: монографія
НП Мешко
Д.: Вид-во ДНУ, 2008
92008
Інвестиційна складова стратегії розвитку підприємств в умовах кризи
НП Мешко, ЄО Солонська
НП Мешко, ЄО Солонська/Доступний: http://www. confcontact. com/2009new/5 …, 2008
82008
” Green” economy: from global concept to reality of local development
N Stukalo, N Krasnikova, I Steblianko, N Meshko, A Simakhova, ...
72018
Розвиток IT-аутсорсингу в Україні
НП Мешко, МО Єфремова1
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій.–2015 …, 2015
72015
Stratehii vysokotekhnolohichnoho rozvytku v umovakh hlobalizatsii: natsionalnyi ta korporatyvnyi aspekty [Strategies of high tech development in the context of globalization …
NP Meshko, OM Sazonets, OA Dzhusov, OV Pyroh, SE Sardak
Donetsk: Yuho-Vostok [in Ukrainian], 2012
72012
Високотехнологічні послуги як інноваційний фактор розвитку світового господарства в умовах глобальної економічної інтеграції
НП Мешко, ДМ Щитов
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 87-94, 2016
62016
Розвиток промислового туризму як напрям у міжнародному туристичному іміджі Дніпропетровського регіону
НП Мешко, КВ Карплюк
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і …, 2015
62015
Розвиток туристичного бізнесу в умовах інформатизації світової економіки
НП Мешко, ЄА Фалько
Глобальні та національні проблеми економіки, 114-120, 2014
62014
Університет у національній інноваційній системі: монографія
НП Мешко, МВ Поляков, ЄМ Суліма
Д.: Вид-во ДНУ, 2012
62012
Інвестиції у високі технології як необхідна умова формування інноваційного потенціалу держави
НП Мешко
Інвестиції: практика та досвід, 4-8, 2008
62008
Глобальні та локальні наслідки інноваційного розвитку світової економіки
Н Мешко
Вісник Львівського університету.–2008.–Вип 25, 286-294, 2008
62008
Інтернаціоналізація як домінанта розвитку глобального ринку освітніх послуг: економічний аспект
НП Мешко, ОВ Присвітла
Ефективна економіка, 2015
52015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20