Леся Дідківська
Леся Дідківська
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ"
Verified email at nas.gov.ua
TitleCited byYear
Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс
ЛП Горкіна, СО Біла, ВВ Небрат, ТІ Дерев'янкін, НА Супрун, ...
НАН України; Ін-т економіки та прогнозування, 2010
24*2010
Еволюція ринкових інститутів в Україні
ЛВД В.В. Небрат, Н.А. Супрун, Н.О. Горін, О.М. Кудласевич
Ч, 2012
13*2012
Еволюція форматів торгівлі та модифікація конкурентних відносин
Л Дідківська
Підприємництво, господарство і право, 156-158, 2007
82007
Конкуренція в торгівлі у контексті сучасного економічного розвитку
Л Дідківська
науки про торгівлю у ХХі столітті: міжнар. наук.-практ. конф, 9-10, 0
5*
Сільськогосподарська кооперація в Україні та фінансові механізми її державної підтримки в контексті зарубіжного досвіду
ЛВ Дідківська, ВВ Небрат
Агросвіт: Науково-практичний журнал, С. 8-16, 2010
2*2010
Інституційне забезпечення розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні
ЛВ Дідківська
Житомирський національний агроекологічний університет, 2018
12018
РОЛЬ КООПЕРАЦІЇ У ПОДОЛАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ЛВ Дідківська
Міжнародні відносини Серія" Економічні науки", 2018
2018
Вплив марксизму на формування теорії кооперації в українській економічній думці
ЛВ Дідківська
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2018
2018
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ–ОСНОВА РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
ЛВ Дідківська
ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ, 186, 2017
2017
Теорія та історія сільськогосподарської кооперації в сучасній економічній думці
ЛВ Дідківська
ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2016
2016
Кооперативні форми господарювання в Україні у період НЕПу
ЛВ Дідківська
Історія народного господарства та економічної думки України, 135-153, 2016
2016
Деформація кооперативних форм господарювання в Україні (1930–1970-і роки)
ЛВ Дідківська
Історія народного господарства та економічної думки України, 110-125, 2015
2015
Роль кооперації у розвитку селянського підприємництва
ЛВ Дідківська
Організаційний комітет, 95, 2015
2015
Про роль Григорія Ґалагана у формуванні вітчизняного підприємництва
ЛВ Дідківська
Вісник Кам”янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка…, 2011
2011
Недержавні організації у розвитку ринкового середовища в Україні
ЛВ Дідківська
Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання…, 2011
2011
Кооперація в Україні: історичний досвід та сучасні проблеми
ЛВ Дідківська, ВВ Небрат, АС Аблов
Споживча кооперація України: історичний досвід, сучасний розвиток…, 2010
2010
Українська кооперація: досвід і перспективи
ЛВ Дідківська, ЛВ Дідківська
Формування ринкових відносин в Україні, С.135-143, 2010
2010
Недержавні організації у розвитку кооперативного кредиту в Україні: ретроспективний аналіз
ЛВ Дідківська
Дні фінансової науки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції…, 2010
2010
Роль громадської ініціативи у формуванні ринкових інститутів на західноукраїнських землях
ЛВ Дідківська
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного…, 2010
2010
Вклад учених української діаспори в розвиток теорії кооперації
ЛВ Дідківська
Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика…, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20