Леся Дідківська
Леся Дідківська
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ"
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс
ЛП Горкіна, СО Біла, ВВ Небрат, ТІ Дерев'янкін, НА Супрун, ...
НАН України; Ін-т економіки та прогнозування, 2010
27*2010
Еволюція ринкових інститутів в Україні
ЛВД В.В. Небрат, Н.А. Супрун, Н.О. Горін, О.М. Кудласевич
Ч, 2012
16*2012
Сільськогосподарська кооперація в Україні та фінансові механізми її державної підтримки в контексті зарубіжного досвіду
ЛВ Дідківська, ВВ Небрат
Агросвіт: Науково-практичний журнал, С. 8-16, 2010
3*2010
Інституційне забезпечення розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні
ЛВ Дідківська
Кооперативні читання: 2018 рік, 59-66, 0
2
Сільськогосподарська кооперація–основа розвитку аграрного підприємництва в Україні
ЛВ Дідківська
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2017
12017
Деформація кооперативних форм господарювання в Україні (1930–1970-і роки)
ЛВ Дідківська
Історія народного господарства та економічної думки України, 110-125, 2015
12015
Про характер співробітництва земств та кооперативів в Україні в кінці XIX–на початку XX ст.
ЛВ Дідківська
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2009
12009
Вихідні чинники формування сільськогосподарської кооперації в Україні на початку XX століття
ЛВ Дідківська
Історія народного господарства та економічної думки України: Зб. наук. праць …, 2008
12008
Причини і наслідки інтелектуальної міграції в Україні
Л Дідківська
Економіка України, С. 65-76, 2020
2020
Еміграція українців в умовах становлення економіки знань
Л Дідківська
Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст …, 2019
2019
Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз
ДЛВ Небрат В.В., Супрун Н.А.
ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2019
2019
Міграція українців на доіндустріальному етапі суспільного розвитку
Л Дідківська
Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць …, 2019
2019
РОЛЬ КООПЕРАЦІЇ У ПОДОЛАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
ЛВ Дідківська
Міжнародні відносини Серія" Економічні науки", 2018
2018
Вплив марксизму на формування теорії кооперації в українській економічній думці
ЛВ Дідківська
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
З історії Українського кооперативного інституту імені МІ Туган-Барановського
ЛВ Дідківська
Історія народного господарства та економічної думки України, 78-100, 2018
2018
Синергія просвітництва та кооперації в економічному розвитку вітчизняного сільського господарства в кінці XIX–на початку XX ст.
ЛВ Дідківська
Історія народного господарства та економічної думки України, 64-77, 2017
2017
Теорія та історія сільськогосподарської кооперації в сучасній економічній думці
ЛВ Дідківська
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Кооперативні форми господарювання в Україні у період НЕПу
ЛВ Дідківська
Історія народного господарства та економічної думки України, 135-153, 2016
2016
Роль кооперації у розвитку селянського підприємництва
ЛВ Дідківська
Організаційний комітет, 95, 2015
2015
Про роль Григорія Ґалагана у формуванні вітчизняного підприємництва
ЛВ Дідківська
Вісник Кам”янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20