Подписаться
Леся Дідківська; Дідківська Леся Володимирівна; Л.В. Дідківська; Л. Дідківська; Lesia Didkivska
Леся Дідківська; Дідківська Леся Володимирівна; Л.В. Дідківська; Л. Дідківська; Lesia Didkivska
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс
ЛП Горкіна, СО Біла, ВВ Небрат, ЛВ Дідківська
НАН України; Ін-т економіки та прогнозування, 2010
33*2010
наукова доповідь/НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув
В та реконструкція повоєнної економіки України
НАН України». Електрон. дані. Київ, 2022
162022
Еволюція ринкових інститутів в Україні: монографія: у 2 ч./[ВВ Небрат, НА Супрун та ін.]; за ред. канд. екон. наук ВВ Небрат; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув
ЛВД В.В. Небрат, Н.А. Супрун
15*2012
історико-інституційний аналіз: монографія/[ВВ Небрат, НА Супрун та ін.]; за ред. д. е. н
П в Україні
ВВ Небрат, 2019
122019
М. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець. До 150-річчя від дня народження/В. Геєць, ВВ Небрат, НА Супрун та ін.; відп. секр. В. Небрат
МІ Туган-Барановський, ВМ Геєць, ВВ Небрат, ЛВ Дідківська
К.: Наукова думка, 2015
12*2015
Причини і наслідки інтелектуальної міграції в Україні
ЛВ Дідківська
Економіка України, 65-76, 2020
92020
Інституційне забезпечення розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні
ЛВ Дідківська
Кооперативні читання: 2018 рік, 59-66, 2018
9*2018
Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу: матеріали круглого столу (Київ, 1 грудня 2016 р.)/НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув
ВВ Небрат, ЛВ Дідківська
НАН України». Електрон. дані. К, 2016
8*2016
Том 4
Е сучасної України, Л Дідківська
Київ.: НАН України 700, 2005
82005
Сільськогосподарська кооперація в Україні та фінансові механізми її державної підтримки в контексті зарубіжного досвіду
ЛВ Дідківська, ВВ Небрат
Агросвіт: Науково-практичний журнал, С. 8-16, 2010
6*2010
Paradigm of the Transformation of Potential-Forming Space Under the Impact of Intellectual-Innovation Determinants
L Didkivska, O Kudlasevych, S Khanin, M Derhaliuk, S Stavroyany
IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security 22 (1 …, 2022
5*2022
Evolution of market institutions in Ukraine
VV Nebrat, N Suprun, A Ablov, O Kudlasevych, L Didkivska, O Petroie, ...
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting National Academy of Sciences …, 2012
52012
Сільськогосподарська кооперація–основа розвитку аграрного підприємництва в Україні
ЛВ Дідківська
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2017
42017
Model of state-to-business interaction and the nature of participation in international economic relations: historical experience of Ukraine
L Nebrat, V., Gorin, N., Didkivska
Proceedings of the 2nd Proceedings of the 2nd International Scientific …, 2020
3*2020
Вплив марксизму на формування теорії кооперації в українській економічній думці
ЛВ Дідківська
Економічна спадщина К. Маркса: погляд через призму століть: зб. матеріалів …, 2018
32018
Кооперація в Україні: історичний досвід та сучасні проблеми
ЛВ Дідківська, ВВ Небрат, АС Аблов
Споживча кооперація України: історичний досвід, сучасний розвиток …, 2010
3*2010
Еміграція українців в умовах становлення економіки знань
Л Дідківська
Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст …, 2019
2*2019
Міграція українців на доіндустріальному етапі суспільного розвитку
Л Дідківська
Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць …, 2019
22019
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ РИНКОВИХ ПРИНЦИПІВ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Т Сливка, О Кудласевич, Л Дідківська
Scientific Collection «InterConf+», 61-72, 2022
12022
Італійське економічне диво: успішний досвід управління повоєнним відновленням
ЛВ Дідківська
Історія народного господарства та економічної думки України, 102-116, 2022
12022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20