Уляна Абрагамович
Уляна Абрагамович
доцент кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Коморбідність: сучасний погляд на проблему; клаcифікація (повідомлення перше)
ОО Абрагамович, УО Абрагамович, ОП .Фаюра
Львівський клінічний вісник. 12 (4), 56–64., 2015
82015
Коморбідність: сучасний погляд на проблему; клаcифікація (повідомлення друге)
ОО Абрагамович, УО Абрагамович, ОП .Фаюра
Львівський клінічний вісник. 13 (1), 56–64, 2016
52016
Стан системи кровообігу у хворих на дифузні ураження печінки: огляд сучасної літератури та опис власного клінічного випадку
ОО Абрагамович, УО Абрагамович, МО Абрагамович, МЛ Коцовська
Acta medica Leopoliensia. 17 (3), 114-125, 2011
32011
Особливості обміну кальцію у хворих після резекції шлунка із приводу виразкової хвороби ґастродуоденальної зони
ОО Абрагамович, АБ Федець, МО Абрагамович, УО Абрагамович
Проблеми остеології, 34-42, 2011
32011
Особливості пероксидного окиснення ліпідів та активності антиоксидантної системи оперованих зрілого віку у віддалені терміни після резекції шлунка з приводу виразкової хвороби …
УО Абрагамович
Acta medica Leopoliensia. 14 (1), 37-40, 2008
32008
Захворювання печінки змішаної етіології: сучасні принципи діагностики та комплексного лікування.
ОО Абрагамович, УО Абрагамович, ЕО Макєєва, ОВ Бродик, ...
Світ медицини та біології, 89-97, 2007
32007
Особливості активності ліпопероксидації та антиоксидантної системи крові оперованих середнього віку у віддаленні терміни після резекції шлунка з приводу виразкової хвороби
УО Абрагамович
Сучасна гастроентерологія. 34 (5), 17-23, 2008
22008
Аналіз впливу окремих показників перебігу системного червоного вовчака та його лікування на мінеральну щільність кісткової тканини
ЛВ Циганик, УО Абрагамович, ОТ Романюк
Львівський клінічний вісник, 24-33, 2018
12018
Порівняльна оцінка мінеральної щільності кісткової тканини за результатами ультразвукової денситометрії, рентґеностеоденсито-метрії та двохенерґетичної рентґенівської …
ОО Абрагамович, УО Абрагамович, ЛВ .Циганик, ОВ Синенький, ...
Львівський клінічний вісник 17 (1), 32-37, 2017
12017
Особливості ремоделювання кісткової тканини у хворих на системний червоний вовчак у залежності від ступеня зниження мінеральною щільності кісткової тканини
УО Абрагамович
Львівський клінічний вісник. 8 (4), 43–47., 2014
12014
Діаґноз у клініці внутрішніх хвороб: вирішені та дискусійні питання
ОО Абрагамович, УО Абрагамович
Український терапевтичний журнал., 107-111., 2007
1*2007
Аналіз взаємозв’язків маркерів кісткового ремоделювання та індексу активності системного червоного вовчака
ЛВ Циганик, ОО Абрагамович, УО Абрагамович, ОТ Романюк, СІ Гута
Львівський клінічний вісник, 51-60, 2018
2018
ВПЛИВ ЗАСОБУ НА ОСНОВІ ГЛОДУ І КРОПИВИ СОБАЧОЇ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС
ОЯ Яцкевич, ЗВ Яцкевич, УО Абрагамович, ІЮ Корнійчук
Рекомендовано до друку Вченою радою ДВНЗ" Ужгородський національний …, 2018
2018
Особливості кальцієво-фосфорного обміну і стану кісток у хворих на цироз печінки: діаґностика та принципи диференційованого лікування (огляд літератури та опис клінічного випадку)
ФМЛ Абрагамович У.О., Дробінська Н. В., Абрагамович О. О.
Львівський клінічний вісник 2 (22), 46-56, 2018
2018
Герпесвіруси у хворих на системний червоний вовчак (огляд літератури та опис клінічних випадків)
ГСІ Абрагамович У.О., Абрагамович О. О.
Львівський клінічний вісник 4 (20), 60-74, 2017
2017
Варіабельність серцевого ритму у військовослужбовців з посттравматичним стресовим розладом та хронічним гастродуоденітом, які приймали участь в антитерористичній операції
ОЯ Яцкевич, УО Абрагамович, ХБ .Самко, ЗВ , Деркач, АП Черкас
Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: зб. праць Х Міжнар …, 2017
2017
Спосіб діаґностики ступенів важкості гепатопульмонального синдрому у хворих на цироз печінки
МО Абрагамович, УО Абрагамович, МР Ферко, СЯ Толопко, ОП Фаюра
2016
Спосіб діагностики синдрому портальної гіпертензії, ступеня його важкості та прогнозування виживання хворих на цироз печінки
МО Абрагамович, УО Абрагамович, МР Ферко, СЯ Толопко, ОП Фаюра
2016
Міський Чорнобильський центр комунальної 4-ї міської клінічної лікарні м.Львова: двадцять років діяальності
ОЯ Яцкевич, УО Абрагамович, ЗВ .Яцкевич, ЯБ Чуловський
«Радіологічні та медичні наслідки Чорнобильської катастрофи – тридцять років …, 2016
2016
Аналіз структури хвороб, які визнані у 2015 році львівською експертною комісією наслідком Чорнобильської катастрофи
ОЯ Яцкевич, УО Абрагамович, ДБ Копанська, МБ Мушкевич
«Ефекти радіації та інших ксенобіотиків на репродуктивну систему і організм …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20