Василь Рарок
Василь Рарок
Неизвестная организация
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Культура гречихи. Ч. 1: История культуры, ботанические и биологические особенности
ЕС Алексеева, ИН Елагин, ЛК Тараненко, ЛП Бочкарева, ММ Малина, ...
162005
Культура гречихи
ЕС Алексеева, ИН Елагин, ЛК Тараненко, ЛП Бочкарева, ММ Малина, ...
КаменецПодольск 3, 473-486, 2005
132005
Technologia wozdielywania greczichi
ES Alekseeva, NI Elagin, LK Taranienko, LL Boczkarewa, MM Manina, ...
Akademia Nauk Wyzsej Skoly Ukrainy, Kamieniec Podolski, 2005
42005
Istoria kultury
ES Alekseeva, NI Elagin, LK Taranienko, LL Boczkarewa, MM Manina, ...
Botaniczeskie i biologiczekie osobennosti. Akademia Nauk Wyzsej Skoly …, 2005
42005
Selekcja i semenowodztwo greczichi
ES Alekseeva, NI Elagin, LK Taranienko, LL Boczkarewa, MM Manina, ...
Akademia Nauk Wyzsej Skoly Ukrainy, Kamieniec Podolski, 2005
42005
Культура гречихи. Ч. 3. Технология возделывания гречихи
ЕС Алексеева, ИН Елагин, ВЯ Билоножко, ЕВ Кващук, ММ Малина, ...
Каменец-Подольский: Издатель Мошак МИ, 2005
42005
Материнська різноякісність та її вплив на продуктивність гречки
ВА Рарок, АВ Рарок
Зб. наук. праць, 52-55, 2005
32005
Экспериментальный мутагенез в селекции гречихи
ЕС Алексеева, ВА Рарок, ВЯ Билоножко
Каменец-Подольский: Аксиома, 2006
22006
Різноякісність насіння та продуктивність районованих сортів гречки
ВА Рарок
Збірник наукових праць/За ред. доктора с.-г. наук, професора МІ Бахмата.–Кам …, 2004
22004
Using of repeated frequent gamma irradiation of seeds in buckwheat breeding
E Alekseeva, V Rarok
Proc. 6th Internat. Symp. on Buckwheat, 1995
21995
COLLECTION OF FAGOPYRUM MILL WORLD GENEPOOL: FORMATION, STUDING AND USE OF THE SAMPLES
ОП Коруняк, ВМ Бурдига, АВ Рарок, ВА Рарок
PODILIAN BULLETIN: AGRICULTURE, ENGINEERING, ECONOMICS 1 (26), 87-93, 2017
12017
СОРТИ ГРЕЧКИ НАУКОВО-ДОСЛIДНОГО IНСТИТУТУ КРУП'ЯНИХ КУЛЬТУР
ВА Рарок, АВ Рарок
Подільський вісник, 45-48, 2009
12009
ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКЦІЇ ДЕТЕРМІНАНТНОЇ ФОРМИ ГРЕЧКИ
Р Василь, А Рарок
Редакційна колегія, 141, 2019
2019
НЕКТАРОПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ГРЕЧКИ КОЛЕКЦІЇ СВІТОВОГО ГЕНОФОНДУ РОДУ FAGOPYRUM MILL.
В Бурдига, В Рарок
Світовий досвід у галузі бджільництва та перспективи розвитку в Україні, 20-21, 2018
2018
ОЦІНКА ДОБОРІВ РОСЛИН ЗА ІНДЕКСАМИ В СЕЛЕКЦІЇ ГРЕЧКИ
ВА Рарок
Інноваційні технології в рослинництві, 2018
2018
КОЛЕКЦІЯ СВІТОВОГО ГЕНОФОНДУ РОДУ FAGOPYRUM MILL: ФОРМУВАННЯ, ВИВЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАНЯ ЗРАЗКІВ ГЕНОФОНДУ
ОП Коруняк, ВМ Бурдига, АВ Рарок, ВА Рарок
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка 1 (26), 87-93, 2017
2017
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СІВБИ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГРЕЧКИ
А Рарок, Р Василь
СЕКЦІЯ 1 АГРОХІМІЯ ТА ЗЕМЛЕРОБСТВО, 158, 2017
2017
Напрями і перспективи селекції гречки
ВА Рарок, АВ Рарок, ВГ Ковш
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2013
2013
Експериментальний мутагенез в селекції гречки
ВА Рарок
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2011
2011
Індексійний метод оцінки доборів рослин в селекції гречки
ВА Рарок
Збірник наукових праць подільського державного аграрно-технічного …, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20