Ранський А. П. / Ранский А. П. / Ranskiy (Ranskii, Ranskiǐ) A. P.
Ранський А. П. / Ранский А. П. / Ranskiy (Ranskii, Ranskiǐ) A. P.
професор Вінницького національного технічного університету
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка можливостей отримання енергоносіїв з органічних відходів з урахуванням техногенного навантаження на навколишнє середовище
ДВ Степанов, СЙ Ткаченко, АП Ранський
ВНТУ, 2012
172012
Координационные соединения некоторых 3d-металлов с ароматическими и гетероциклическими тиоамидами.–дис. доктора хим. наук: 02.00. 01/Ранский Анатолий Петрович
АП Ранский
Дис… д. х. н. специальность 2, 2003
142003
Copper (II) and nickel (II) with N, N’-bis (salicylidene) thiosemicarbazide heterometal complex compounds
T Panchenko, M Evseeva, A Ranskiy
Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014
132014
Хроматографический контроль тетраметилтиурамдисульфида во вторичных растворах утилизации пестицида Тиурам
АП Ранский, АВ Сандомирский, ТН Авдиенко
Вопросы химии и хим. технологии, 50-53, 2004
132004
Хроматографический анализ вторичных растворов регенерации пестицидов Атразин и Зеазин-50
АП Ранский, АВ Сандомирский, ОВ Гайдидей
Вопросы химии и хим. технологии, 50-53, 2003
112003
Syntez i vlastyvosti heterometalevykh koordynatsiynykh spoluk kuprumu (II) nikolu (II) abo kobalʹtu (II) i luzhnozemelʹnykh elementiv z NN'-bis (salitsyliden) semykarbazydom
AP Ranskyy, MV Yevsyeyeva, TI Panchenko, OA Hordiyenko
Ukr. khim. zhurnal 79 (2), 74-79, 2013
102013
Технологічні схеми реагентної переробки пестицидного препарату “Фентіурам” та його деривату тетраметилтіурамдисульфіду
ІІ Тхор
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2006
102006
Хлорвмісні органічні пестицидні препарати як об’єкти реагентного знешкодження
АП Ранський, ОА Гордієнко
ВНТУ, 2009
82009
Химия тиоамидов. Сообщение VІ. Аддукты N-алкил-N-арилтиоамидов с галогенкарбоновыми кислотами как присадки к индустриальным маслам
АП Ранский
Вопросы химии и хим. технологии, 139-141, 2005
82005
Дослідження присадних матеріалів на основі тригалогенпохідних карбонових кислот в оливі И-40
АП Ранський, ОА Гордієнко
Хмельницький національний університет, 2012
72012
Дослідження присадних матеріалів на основі тригалогенпохідних карбонових кислот в оливі И-40
АП Ранський, ОА Гордієнко
Хмельницький національний університет, 2012
72012
Дослідження присадних матеріалів на основі тригалогенпохідних карбонових кислот в оливі И-40
АП Ранський, ОА Гордієнко
Хмельницький національний університет, 2012
72012
Стойкие органические загрязнители экосистемы
АП Ранский, ВС Коваленко, МФ Ткачук, ВИ Ильченко, МС Герасименко, ...
Химия и хим. технология., 239, 2006
72006
Утилізація пестициду Фентіурам. Хроматографічний метод контролю
АП Ранський, ОВ Сандомирський, МВ Кучук, ТМ Авдієнко
Хімічна промисловість України, 52-55, 2004
72004
та інші
ВГ Петрук, ОГ Яворська, ІВ Васильківський, АП Ранський, ГД Петрук
Сучасні екологічно чисті технології знезараження непридатних пестицидів/Під …, 2003
72003
Комплексный подход к переработке и утилизации отходов различных промышленных предприятий
АП Ранский
Металлургическая и горнодобывающая промышленность, 95-97, 1999
71999
Бионеорганическая химия защиты растений
БА Бовыкин, ВГ Карцев, АМ Омельченко, АП Ранский, КБ Яцимирский
Днепропетровск: Гортипография, 1991
71991
Kompozycijni mastylni materialy na osnovi tioamidiv ta ih kompleksnyh spoluk
AP Ranskiy, SV Bojchenko, OA Gordijenko
Syntez. Doslidzhennja. Vykorystannja, Vinnycja, VNTU, 2012
62012
Повний лужний гідроліз некондиційного пестицидного препарату диметоат з отриманням екологічно безпечних продуктів
АП Ранський, РВ Петрук
Національний авіаційний університет, 2012
62012
Координаційні сполуки деяких 3d-металів з ароматичними та гетероциклічними тіоамідами: дис.… докт. хім. наук: 02.00. 01
АП Ранський
дис. д-ра хім. наук, Дніпропетровськ, Україна, 2003
62003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20