Олена Безродна (Olena Bezrodna)
Олена Безродна (Olena Bezrodna)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Analytical tools to implement integrated bank financial management technologies
I Chmutova, V Vovk, O Bezrodna
Economic annals-XXI, 95-99, 2017
172017
Розподіл інструментів та підходів до стратегічного управління банком за його етапами
ОС Безродна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 113-132, 2012
112012
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ φІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
ЛВО Безродна О.С.
Problemy Ekonomiky, 251-263, 2017
9*2017
STRATEGIC RISK OF A BANK: ASSESSMENT PROPOSALS AND INTERRELATION WITH THE COMPLIANCE RISK
OS BEZRODNA
БІЗНЕС ІНФОРМ, С.317-324, 2019
82019
Використання збалансованої системи показників і SPACE-аналізу для визначення стратегії банку
РА Єремейчук, ОС Безродна
Бізнес інформ, 277-284, 2013
82013
Systemic risk in the banking system: measuring and interpreting the results
O Bezrodna, Z Ivanova, Y Onyshchenko, V Lypchanskyi, S Rymar
72019
Оцінювання фінансової діяльності банку та розроблення його стратегії на основі збалансованої системи показників
ОС Безродна, ЕС Безродная
72014
Vyznachennia kryteriiv zbalansovanosti stratehii rozvytku banku
OM Kolodiziev, OS Bezrodna
Defining criteria for balancing the bank's strategy]. Bankivska sprava, 3-12, 2012
72012
Rozpodil instrumentiv ta pidkhodiv do stratehichnoho upravlinnya bankom za yoho etapamy [Distribution of tools and approaches to strategic management of the bank in its stages]
OS Bezrodna
Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy mashynobudivnoyi haluzi: problemy …, 2012
62012
Обґрунтування складу збалансованої системи показників для оцінки діяльності банку
ІМ Чмутова, ОС Безродна
Вісник економіки транспорту і промисловості, 137-143, 2012
62012
Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «стратегія банку».
О Безродна
Економічний аналіз: зб. наук. праць., С.46-50, 2011
6*2011
Забезпечення регіонального розвитку екологічного суспільства засобом створення системного базису синтезованого капіталу: монографія
НЛ Гавкалова, ГМ Шумська, ТА Власенко, ЛЙ Аведян, МВ Грузд, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
52015
Vykorystannia zbalansovanoi systemy pokaznykiv i SPACE-analizu dlia vyznachennia stratehii banku
RA Yeremeichuk, OS Bezrodna
Using the Balanced Scorecard and SPACE-analysis to determine the bank's …, 2013
52013
Ієрархічна класифікація банківських стратегій
ОС Безродна
52012
Лагові та випереджальні показники у ЗСП банку
ІМ Чмутова, ОС Безродна
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
42013
Визначення критеріїв збалансованості стратегії розвитку банку
ОМ Колодізєв, О Безродна
42012
Методичний інструментарій вибору стратегії кредитно-інвестиційної діяльності банку
ОС Безродна, ІБ Чернявський
Ефективна економіка, 2016
32016
Использование сбалансированной системы показателей и SPACE-анализа для определения стратегии банка
РА Еремейчук, ЕС Безродная
Бизнес Информ, 2013
22013
Оцінка ефективності стратегії банку
ОС Безродна
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2015
12015
Побудова нечіткої когнітивної карти впливу лагових показників у ЗСП на прибутковість банку
ОС Безродна
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 285-290, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20