Шостачук Андрій Миколайович
Шостачук Андрій Миколайович
Доцент кафедри загальноінженерних дисциплін, ЖДТУ
Verified email at ztu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Виникнення екологічних небезпек при зведенні висотних споруд в умовах міської забудови
АМ Шостачук
АМ Шостачук, 9-11, 0
8
Небезпечні коливання висотних споруд
АГ Гончарова, ВС Сорочинський, АМ Шостачук
АГ Гончарова, ВС Сорочинський, АМ Шостачук, 24-26, 2010
32010
Комплексна система безпеки перебування людей у висотних спорудах: системний підхід
АМ Шостачук
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 128-134, 2010
22010
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ МОДЕЛЕЙ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ГРУНТУ ПОБЛИЗУ ВИСОТНОЇ БУДІВЛІ
АМ Шостачук
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 189-194, 2007
22007
Формування компетентностей студентів-механіків в галузі робототехніки
АМ Шостачук, ВД Головня
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка…, 2018
12018
Компетентність інженера-механіка: системний піхід до організації професійного самовизначення
АМ Шостачук, ДМ Шостачук, ТВ Шмельова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка…, 2017
12017
Управління висотною будівлею як складним об’єктом. Моделі реакції системи
ММ Мельничук, АМ Шостачук
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 17-21, 2013
12013
Орієнтація штучного супутника Землі в геомагнітному полі
ББ Самотокін, АМ Шостачук
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 121-129, 2006
12006
Оцінка ефективності способу орієнтації штучних супутників землі
ББ Самотокін, АМ Шостачук
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 88-95, 2006
12006
Задачі геометричного моделювання механізмів у професійній підготовці бакалаврів-механіків
ГО Райковська, А Шостачук
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
Контроль та оцінювання загальноінженерної та математичної підготовки студентів-механіків перед вивченням дисципліни" Теорія механізмів і машин"
АМ Шостачук
Вид-во УжНУ" Говерла", 2019
2019
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ЯК МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ
А Шостачук
Рекомендовано вченою радою Житомирського державного університету імені…, 2018
2018
СИСТЕМА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОТНОЇ БУДІВЛІ. СТАНИ ТА ПОДІЇ СИСТЕМИ
ДМ Шостачук, АМ Шостачук
ЖДТУ, 2017
2017
ЛОКАЛЬНА ТА ГЛОБАЛЬНА СТІЙКІСТЬ ВИСОТНИХ СПОРУД ПРИ РУЙНУВАННІ, ЯКЕ ПРОГРЕСУЄ
АМ Шостачук, ДМ Шостачук
ЖДТУ, 2017
2017
Візуалізація етапів структурного аналізу плоских важільних механізмів у курсі Теорія механізмів і машин
АМ Шостачук, ДМ Шостачук
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти…, 2017
2017
Чисельне дослідження кінематичних характеристикплоских важільних механізмів іі класу в навчальній дисципліні Теорія механізмів і машин
АМ Шостачук
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО…, 2017
2017
Геометричні моделі кінематичних пар в навчальній дисципліні Теорія механізмів і машин
АМ Шостачук
Видавництво УжНУ" Говерла", 2017
2017
Зведення висотних споруд як оптимізація міського простору в умовах сталого розвитку
ТВ Шмельова, АМ Шостачук, ДМ Шостачук
ЖДТУ, 2016
2016
Про вплив вітрового навантаження на архітектурні особливості висотних споруд постмодернізму
ТВ Шмельова, АМ Шостачук, ДМ Шостачук
ЖДТУ, 2016
2016
МОДЕЛЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ВИСОТНОЇ СПОРУДИ ПРИ ВИНИКНЕННІ В ЇЇ ПРИМІЩЕННЯХ ПОДІЙ КАТАСТРОФІЧНОГО ХАРАКТЕРУ
АМ Шостачук, ДМ Шостачук
ЖДТУ, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20