Юлія Галіцейська
Юлія Галіцейська
доцент кафедри банківської справи ТНЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів
ОВД За ред. д.е.н.
Тернопіль "Астон", 2012
30*2012
Оптимізація роботи банків із залучення депозитів населення в умовах фінансової кризи
ЮМ Галіцейська
Банківська справа, 85-91, 2009
232009
Ресурсна база комерційних банків: сучасний стан та можливі напрями оптимізації
ЮМ Галіцейська
Вісник Тернопільського державного економічного університету, 124-130, 2006
172006
Теоретичні та прикладні аспекти реалізації банками ресурсної політики: монографія
ОВ Дзюблюк, ЮМ Галіцейська
Тернопіль, Астон, 242, 2012
152012
Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання:[монографія]/За ред. д. е. н., проф. ОВ Дзюблюка
ОВ Дзюблюк
Тернопіль: ТНЕУ, 2010
112010
Оптимізація діяльності банківських установ щодо організації депозитних операцій
ОЛМ Ю.М. Галіцейська
Світ фінансів, 18-30, 2010
11*2010
Капіталізація банківської системи України: проблеми та перспективи
ЮМ Галіцейська
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 76-82, 2008
82008
Вплив світової економічної глобалізації на присутність Іноземного капіталу в банківській системі України
ЮМ Галіцейська
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону 2 (4), 148-153, 2008
72008
Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: монографія
ОВ Дзюблюк, МД Алексеєнко, ВВ Корнєєв
Тернопіль: ФОП Осадца ЮВ, 2017
62017
Джерела формування та методи управління залученими та позиченими ресурсами банків
ЮМ Галіцейська
І міжнародна науково-практична конференція „Научная индустрия европейского …, 2006
62006
Проблеми банківського кредитування малого і середнього підприємництва
ЮМ Галіцейська
Молодий вчений, 689-693, 2016
52016
Перспективи розвитку банківської системи України в умовах світових глобалізаційних процесів
ЮМ Галіцейська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок …, 2008
52008
Злиття банків як один з методів консолідації капіталу
ЮМ Галіцейська
Всеукраїнська науково-практична конференція до 30-ти річчя факультету …, 2008
4*2008
Структура ресурсів комерційного банку та методи вирівнювання дисбалансів в процесі їх розміщення
ЮМ Галіцейська
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 75-82, 2006
42006
Депозити населення – важливе джерело залучених ресурсів банків
ЮМ Галіцейська
ІІІ Международная научно-практическая конференция аспирантов и студентов …, 2007
32007
Проблеми формування ресурсної бази банків
ЮМ Галіцейська
ІХ Міжнародна науково-практична конференція “Наука та освіта 2006” 7, 62-63, 2006
32006
Джерела формування ресурсів комерційних банків
ЮМ Галіцейська
Збірник наукових праць кафедри еконо-мічного аналізу ТДЕУ, 161-163, 2006
3*2006
Перспективи розвитку депозитної політики банків
ЮМ Галіцейська
Українська наука: минуле, сучасне, май бутнє, 38-43, 2003
3*2003
Особливості прояву карткового ризику в сфері банківської діяльності: міжнародні аспекти та вітчизняні реалії
ОМЛ Ю.М. Галіцейська
Вісник Одеського національного університету 19 (2/5), 118-122, 2014
2*2014
Теоретичні аспекти дослідження суті та завдань ресурсної бази банку
ЮМ Галіцейська
Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць, 23-27, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20