Proskurin NР, Проскурін Микола Петрович, Проскурин Николай Петрович
Proskurin NР, Проскурін Микола Петрович, Проскурин Николай Петрович
Zaporizhzhia National Technical University / Запорізький національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в zntu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Micropower optical-electronic logic elements of digital integrated circuits on solid-state light-emitting and photovoltaic devices.Оптоелектронні логічні елементи цифрових ІС …
N Proskurin, МП Проскурін
Автореферат диссертації. Одеса, ОНПУ, 2007.-22 с; DOI: 10.13140/RG.2.2.24577 …, 2007
4*2007
Modeling of an optoelectronic inverter on a model of a microwight optocoupler of the UHF band for optical interface...Моделирование оптоэлектронного инвертора на модели …
N Proskurin, МП Проскурін, СС Грушко
Системи Обробки Інформації №3(93) 2011, с.72-75, 72-75, 2011
3*2011
The results of studies of small- and micro-power optoelectronic logic elements. Результаты исследований мало- и микромощных оптоэлектронных логических элементов
N Proskurin, E Demidenko, Н Проскурин, Е Демиденко
Труды МНПК «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки …, 2006
3*2006
Substantiation of the necessity of transition to micropower solid state integrated circuits with optoelectronic...Обґрунтування необхідності переходу до мікропотужних …
N Proskurin, МП Проскурін, ВЛ Костенко, ОВ Щекотихін, СС Грушко
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2011
2*2011
The models of photoreceivers optocouples, micropowerful optoelectronic logic elements and devices of HF range. Модели фотоприемников оптопар, микромощных оптоэлектронных …
N Proskurin, ES Belyavskaya, OV Schekotihin, Н Проскурин, ...
Proceedings of the International Conference Modern Problems of Radio …, 2004
2*2004
Models of photodetectors for micro-power optocouplers of the high-frequency range and optoelectronic logic elements, devices...Модели фотоприемников для микромощных оптопар ВЧ …
N Proskurin, НП Проскурин, ЕС Белявская, К ВЛ
Журнал Нові технології, с.14-19, 2004
2*2004
The model of an integrated photodetector, its parameters and characteristics. Модель интегрального фотоприемника, его параметры и характеристики
N Proskurin, НП Проскурин, ВЛ Костенко
ISBN 966-7809-30-7. Труды Междунар. конференции «Сучасний стан та …, 2003
2*2003
Introduction to research,protototiping&modeling of elements of optoelectronic digital ICs for computer systems&technologies.Введение в исследование,макетирование&моделирование …
NР Proskurin, ПН П.
https://ridero.ru/content/MfTMo3zjEZxujgzhfiSYS, 2019
2019
INTEGRATED SCHEMES WITH OPTICAL CONNECTIONS: CONSTRUCTIONS OF MICRO-CURRENT LED. ІНТЕГРАЛЬНІ СХЕМИ З ОПТИЧНИМИ ЗВЯ`ЗКАМИ: КОНСТРУКЦІЇ МІКРОПОТУЖНИХ СВІТЛОДІОДІВ.
P N, П МП
IX International scientific and practical conference "Modern problems and …, 2018
2018
GENESIS OF THE INTEGRAL SCHEMES WITH OPTICAL LINKS. ГЕНЕЗИС ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ З ОПТИЧНИМ ЗВ`ЯЗКОМ
N Proskurin, MП Проскурін
YIII International Conference and Optoelectronic Information Technology …, 2018
2018
DEVELOPMENT OF OPTICAL CONNECTIONS, MICROPOWER OPTRONS AND THEIR COMPONENTS FOR DIGITAL INTEGRAL INTERFACE INTERFACES. РАЗВИТИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, МИКРОМОЩНЫХ ОПТРОНОВ И ИХ …
N Proskurin, НП Проскурин
Ж "Системи обробки інформації" , 2018, DOI: 10.30748/soi.2018.153.11, p.88-93, 2018
2018
DIGITAL DEVICE ON PLANAR OPTO-ELECTRONIC DIGITAL INTEGRAL SCHEME. ЦИФРОВИЙ ПРИСТРІЙ НА ПЛАНАРНІЙ ОПТОЕЛЕКТРОННІЙ ЦИФРОВІЙ ІНТЕГРАЛЬНІЙ СХЕМІ
N Proskurin, МП Проскурін
ДП "Укрпатент", рішення про видачу патенту на корисну модель № 29242/ЗУ/17 …, 2018
2018
"Micro-power optoelectronic logic for digital integrated circuits", monograph. "Микромощная оптоэлектронная логика для цифровых интегральных схем", монография
N Proskurin, НП Проскурин
ISBN 978-613-4-98961-9; сайт: www.lap-publishing.com, 2018
2018
OPTICAL NON-CONDUCTIVE COMMUNICATIONS ON SMALL- / MICRO- POWERED OPTOCOUPLES AND THEIR COMPONENTS FOR INTERFACES OF DIGITAL SCHEMES. ОПТИЧЕСКИЕ НЕКОНДУКТИВНЫЕ СВЯЗИ НА МАЛО …
N Proskurin, М Проскурін, О Щекотихін
VIII МНПК "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки …, 2016
2016
Features of design,calculation&simulation of integral micro-power infrared UHF LED UHF band for optoelectronic digital IC.Особливості проектування,розрахунку і моделювання …
N Proskurin, МП Проскурин
Науковий Вісник Чернівецького національного університету (ЧНУ), Комп`ютерні …, 2016
2016
Calculation and optimization of the characteristics of the integrated p-i-n photodiode model of a micro-power UHF...Расчет и оптимизация характеристик модели интегрального p-i …
N Proskurin, НП Проскурин
Науковий вісник КУЕІТУ "Нові технології" №1-2(43-44), 31-38, 2014
2014
METHODOLOGY OF INCREASING FREQUENCY CHARACTERISTICS OF OPTOELECTRONIC LOGIC SCHEMES TO THE MIDDLE OF UHF RANGE IN THEIR MOD...МЕТОДОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК …
N Proskurin, НП Проскурин
Вісник Запорізького національного університету (ЗНУ); фізико-математичні …, 2014
2014
Материал1 на сайт http://www.electrosad.ru "Оптоэлектронные процессоры?"
НП Проскурин
[Электронный ресурс] http://www.electrosad.ru/Processor/OptEl.htm, 2013
2013
Optical Interfaces of digital integrated circuits on Si substrates. Оптичні інтерфейси цифрових інтегральних схем на Si підкладках
N Proskurin, МП Проскурін
Науковий вісник Чернівецького національного університету (ЧНУ); комп`ютерні …, 2013
2013
Development and modeling of an infrared optoelectronic sensor with a pulse output signal. Розробка та моделювання інфрачервоного оптоелектронного датчика з імпульсним вихідним …
N Proskurin, МП Проскурін, ВЛ Костенко
Электротехнические и компьютерные системы. № 6(82) 2012, 205-209, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20