Гудзенко Володимир Миколайович ( Hudzenko VM / Gudzenko VM / Gudzenko VN )
Гудзенко Володимир Миколайович ( Hudzenko VM / Gudzenko VM / Gudzenko VN )
заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії селекції ячменю, Миронівський інститут
Підтверджена електронна адреса в mip.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
AMMI and GGE biplot analysis of yield performance of spring barley (Hordeum vulgare L.) varieties in multi environment trials
P Solonechnyi, M Kozachenko, N Vasko, V Gudzenko, V Ishenko, ...
Poljoprivreda i Sumarstvo 64 (1), 121-132, 2018
172018
Productivity and adaptability of Myronivka spring barley varieties of different breeding periods
ВМ Гудзенко, ТП Поліщук, ОО Бабій, ЛВ Худолій
Plant varieties studying and protection, 2018
102018
Statistical and graphical (GGE biplot) evaluation of the adaptive ability and stability of winter barley breeding lines
VN Gudzenko
Vavilov journal of genetics and breeding 23 (1), 110-118, 2019
82019
Графічний аналіз адаптивності селекційних ліній ячменю ярого в Центральному лісостепу України
ВМ Гудзенко, ОА Демидов, СП Васильківський, СС Коляденко
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 20-27, 2017
72017
Вихідний матеріал для селекції ячменю ярого на продуктивність та адаптивність у Лісостепу України: авторефер. дис… кандидата с.-г. наук
ВМ Гудзенко
Київ, Україна, 2012
72012
Статистическая и графическая (GGE biplot) оценка адаптивной способности и стабильности селекционных линий ячменя озимого
ВН Гудзенко
Вавиловский журнал генетики и селекции 23 (1), 110-118, 2019
62019
Ячмінь ярий: реалізація потенціалу продуктивності
О Демидов, В Гудзенко
Пропозиція, 2017
62017
Spring barley yielding capacity depending on hydrothermal conditions of cropping season in the Central Forest-Steppe zone of Ukraine
VM Gudzenko, SP Vasylkivskyi
Agrobìologìâ [Agrobiology] 2, 11-17, 2016
62016
Genetic sources of increased productive and adaptive potential for winter barley breeding at the Central Forest-Steppe of Ukraine
SP Vasylkivslyi, VM Hudzenko
Visnyk Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva, 90-94, 2017
52017
Spring barley breeding for improving of productive and adaptive capacities
VM Hudzenko, SP Vasylkivskyi, OA Demydov, TP Polishchuk, OO Babii
Selekciâ i nasìnnictvo, 51-61, 2017
52017
Winter barley selection in steady grain production provision in the Central Forest-steppe of Ukraine
S Vasylkivskyi, V Gudzenko
Агробіологія, 25-33, 2017
42017
Рівень прояву та кореляція врожайності, морфологічних ознак і елементів структури врожаю ячменю ярого (Hordeum vulgare L.)
ОА Демидов, ВМ Гудзенко, СП Васильківський, СІ Мельник, ...
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 190-197, 2017
42017
Основні напрями та завдання селекції ячменю озимого у Центральному Лісостепу України
ВМ Гудзенко, СП Васильківський
Новітні агротехнології, 3-4, 2016
42016
Вплив метеорологічних умов вегетаційного періоду на врожайність ячменю озимого в Лісостепу України
ОА Демидов, ВМ Гудзенко, СП Васильківський
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 39-44, 2016
42016
Рівень вияву та зв’язок урожайності, висоти рослин і стійкості до вилягання ячменю озимого у Лісостепу
ОА Демидов, СП Васильківський, ВМ Гудзенко
Вісник аграрної науки, 30-34, 2016
42016
Урожайність ячменю ярого залежно від гідротермічних умов вегетаційного періоду у Центральному Лісостепу України
ВМ Гудзенко, СП Васильківський
Білоцерківський національний аграрний університет, 2016
42016
Урожайність, пластичність та стабільність ячменю озимого у центральному Лісостепу України
ВМ Гудзенко
Селекція і насінництво, 231-240, 2013
42013
Spring barley integrated testing for yielding and stability
ОА Демидов, ВМ Гудзенко, МО Сардак, ВА Іщенко, ІВ Смульська, ...
Plant varieties studying and protection, 2017
32017
Реалізація потенціалу сортів зернових культур–шлях вирішення продовольчої проблеми
СП Васильківський, ВМ Гудзенко, ВС Кочмарський, ВВ Кириленко
Фактори експериментальної еволюції організмів, 47-51, 2017
32017
Генетичні джерела підвищеного продуктивного та адаптивного потенціалу для селекції ячменю озимого у Центральному Лісостепу України
СП Васильківський, ВМ Гудзенко
Вестник Уманского национального университета садоводства, 2017
32017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20