Follow
Максим Щербаков
Максим Щербаков
ЗГМУ, кафедра анатомии человека, оперативной хирургии и топографической анатомии
Verified email at zsmu.zp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Внутриутробная антигенная стимуляция как модель для изучения морфогенеза органов
НА Волошин, ЕА Григорьева, МС Щербаков
Морфологические ведомости, 57-59, 2006
562006
Висцеромегалия новорожденных: морфологические аспекты
НА Волошин, ЕА Григорьева, МБ Вовченко, МС Щербаков, ...
Харків: ХДМУ,-2004.-123 с, 2004
102004
Внутриутробное введение антигенов–модель для изучения роли лимфоцитов в процессах морфогенеза внутренних органов.
НА Волошин, ЕА Григорьева, ОГ Кущ, МБ Вовченко, АА Светлицкий, ...
Запорожский медицинский журнал, 120, 2005
92005
Влияние внутриутробного введения антигена на формирование лимфоидной ткани паренхиматозных органов крыс в раннем постнатальном периоде
СВ Чугин, МС Щербаков, МБ Вовченко
Український морфологічний альманах, 225-227, 2010
72010
Внутриутробное введение антигена как модель для изучения симптомокомплекса висцеромегалии
НА Волошин, ЕА Григорьева, МС Щербаков, МБ Вовченко, ...
Таврический медико-биологически вестник 9 (3 ч 4), 41-44, 2006
72006
Морфофункціональний стан субсиновіальної основи капсули суглобу протягом постнатального періоду в нормі та при формуванні недиференційованої дисплазії сполучної тканини
МА Волошин, АВ Федотченко, МС Щербаков, СВ Чугін
Таврический медико-биологический вестник, 2012
42012
Влияние тепловой нагрузки на температуру сетевой воды после подогревателей горячего водоснабжения различных типов
ИМ Окатов, МС Щербаков, ВВ Сенников, АВ Коновалов
Состояние и перспективы развития электро-и теплотехнологии, 190-194, 2015
32015
Розвиток когнітивних здібностей студентів при вивченні анатомії людини
МА Волошин, МБ Вовченко, МС Щербаков, ОА Апт, НА Волошин, ...
Івано-Франківський національний медичний університет, 2013
32013
Динамика лимфоцитов с рецепторами к лектину арахиса в органах новорожденных белых крыс после внутриутробного введения антигена
НА Волошин, МЕ Иванов, ОГ Кущ, МС Щербаков
International journal on immunorehabilitation, 126, 1999
31999
Досвід викладання анатомії людини на кафедрі анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії в умовах змішаної форми навчання
ОА Григор'єва, МС Щербаков, ОА Апт, АО Світлицький, ОВ Артюх
22021
Лімфоцит-фактор морфогенезу органів
МА Волошин, ОА Григор'єва, ОГ Кущ, МБ Вовченко, СВ Чугін, ...
СумДУ, 2015
22015
Пропозиції до уніфікації ведення навчальної документації кафедри
ОВ Артюх, МА Волошин, МА Гавриленко, МС Щербаков, СВ Чугін, ...
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики 24 (1), 066-067, 2011
22011
Студентський анатомічний гурток як засіб формування інтегральних та загальних компетентностей сучасного лікаря
ОА Григор'єва, АО Світлицький, МС Щербаков, ОА Апт, ЮЮ Абросімов, ...
12022
Вивчення гіпоглікемічної активності серед солей 2-((4-R-5-фенетил-4H-1, 2, 4-тріазол-3-іл) тіо) оцтової (пропанової, бензойної) кислот
ТВ Ігнатова, АГ Каплаушенко, ЮС Фролова
ТДМУ: Укрмедкнига, 2018
12018
Особливості викладання анатомії в аспекті кредитно-трансферної системи із залученням новітніх комп’ютерних технологій
ОА Григор'єва, АО Світлицький, МБ Вовченко, МС Щербаков, ОА Апт, ...
Тернопіль: ТДМУ, 2018
12018
Топографічна анатомія голови та шиї
МА Волошин, АО Світлицький, МС Щербаков, ТМ Матвєйшина, ...
Запорізький державний медичний університет, 2017
12017
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАМЕН УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ
СВ Андреев, ИМ Окатов, МС Щербаков
Теплоэнергетика. ЭНЕРГИЯ-2016, 67-69, 2016
12016
Особливості морфогенезу та реактивності печінки щурів після внутрішньоутробної дії антигенів
МС Щербаков, ПВ Богданов, МС Щербаков, ПВ Богданов
Запорізький державний медичний університет, 2015
12015
Особливості розподілу полісахаридів в структурах суглобової поверхні в нормі та після антенатального впливу антигену
АВ Федотченко, МС Щербаков, ОО Молчанов
Тези за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених Актуальні…, 2011
12011
Особливості динаміки зміни товщини вісцеральної частини синовіального шару капсули кульшового суглобу в нормі та після внутрішньоплідного введення антигенів
AВ Федотченко, МС Щербаков, ОО Молчанов, AB Ситова
Вісник проблем біології і медицини, 269-272, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20