Кафедра хореографії та художньої культури
Кафедра хореографії та художньої культури
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії
ЛМ Андрощук
Збірник наукових праць. Частина 2, 9-16, 2009
272009
Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю як процес всебічного виховання
С Куценко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
112014
Психолого-педагогічні умови формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю
С Куценко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 154-160, 2014
62014
Теоретичні основи інновацій у контексті становлення хореографічно-педагогічної освіти
Л Андрощук
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 292-300, 2016
52016
Еволюція хореографічного мистецтва як явища культури в контексті аналізу передумов відкриття хореографічно-педагогічних спеціальностей в вищих педагогічних навчальних закладах …
Л Андрощук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 272-280, 2015
52015
Наукова діяльність кафедри як аспект професійної підготовки майбутніх учителів хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти
ЛМ Андрощук
Київ: Інститут модернізації змісту освіти МОН України, 2016
42016
Вплив естетичного виховання на формування творчого потенціалу студента-хореографа засобами народно-сценічного танцю
С Куценко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 241-248, 2013
42013
Педагогічна майстерність майбутнього вчителя хореографії як гарант ефективності формування творчого потенціалу
СВ Куценко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2015
32015
Організація самостійної роботи студентів-хореографів у процесі вивчення теорії і методики народно-сценічного танцю
СВ Куценко
МПП" Издательство" ІТ", 2014
32014
Встановлення давності настання смерті у ранньому посмертному періоді за суправітальною реакцією зіниць на дію пілокарпіну
ОМ Гуров, ІМ Козаченко, СВ Куценко, ДБ Гладких
Криминалистика и судебная экспертиза, 443-451, 2014
32014
Позитивна мотивація майбутнього вчителя хореографії в процесі формування його творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю
СВ Куценко
32013
Використання творчих завдань у процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії на заняттях народно-сценічного танцю
СВ Куценко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2013
32013
Жанрова різноманітність народно-сценічного танцю як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії
С Куценко
Науковий збірник. Виходить 2 рази на рік. Заснований у 2010 році. Засновник …, 2010
32010
Аналіз наукових досліджень в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні
Л Андрощук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 253-260, 2017
22017
Формирование индивидуального стиля деятельности будущего учителя хореографии
ЛМ Андрощук
Режим доступа httpmydisser. comrucatalogview23824612013. html, 2015
22015
Удосконалення форм позааудиторної мистецько-хореографічної діяльності студентів у контексті формування їх творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю
СВ Куценко
Молодий вчений, 39-44, 2015
22015
Творчо-діяльнісний підхід до навчання в процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії
СВ Куценко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
22014
Формирование творческого потенциала будущего учителя хореографии средствами народно-сценического танца
СВ Куценко
Сборники конференций НИЦ Социосфера, 178-185, 2014
22014
Підготовка майбутнього соціального педагога в рамках компетентнісного підходу
О Балдинюк
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу Переяслав …, 2013
22013
Індивідуальний стиль діяльності педагога-хореографа як наукова проблема
ЛМ Андрощук
Народна освіта, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20