Кафедра хореографії та художньої культури
Кафедра хореографії та художньої культури
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії
ЛМ Андрощук
Збірник наукових праць. Частина 2, 9-16, 2009
242009
Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю як процес всебічного виховання
С Куценко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
102014
Формирование индивидуального стиля деятельности будущего учителя хореографии [электронный ресурс]
ЛМ Андрощук
Режим доступа httpmydisser. comrucatalogview23824612013. html, 2018
62018
Наукова діяльність кафедри як аспект професійної підготовки майбутніх учителів хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти
ЛМ Андрощук
Київ: Інститут модернізації змісту освіти МОН України, 2016
42016
Еволюція хореографічного мистецтва як явища культури в контексті передумов відкриття хореографічно-педагогічних спеціальностей в вищих педагогічних навчальних закладах України
ЛМ Андрощук
Умань: ФОП Жовтий ОО, 2015
42015
Психолого-педагогічні умови формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю
С Куценко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 154-160, 2014
42014
Вплив естетичного виховання на формування творчого потенціалу студента-хореографа засобами народно-сценічного танцю
С Куценко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 241-248, 2013
42013
Використання творчих завдань у процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії на заняттях народно-сценічного танцю
СВ Куценко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2013
32013
Жанрова різноманітність народно-сценічного танцю як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії
СВ Куценко
32010
Теоретичні основи інновацій у контексті становлення хореографічно-педагогічної освіти
Л Андрощук
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 292-300, 2016
22016
Творчо-діяльнісний підхід до навчання в процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії
СВ Куценко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
22014
Позитивна мотивація майбутнього вчителя хореографії в процесі формування його творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю
СВ Куценко
22013
Підготовка майбутнього соціального педагога в рамках компетентнісного підходу
О Балдинюк
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу Переяслав …, 2013
22013
Применение интерактивных технологий обучения на занятиях народно-сценического танца в процессе формирования творческого потенциала будущего учителя хореографии
СВ Куценко
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 205-208, 2013
22013
Пізнавальні психічні процеси як складова формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії
С Куценко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 145-153, 2012
22012
Місце творчості в процесі поетапного формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії
ЛМ Андрощук
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць УДПУ …, 2009
22009
ЕТАПИ РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Л Андрощук
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 7-16, 2018
12018
АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У МЕТОДОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
АЮ Криворотенко
Полтава: Видавництво «Симон», 2017
12017
Аналіз наукових досліджень в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні
Л Андрощук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 253-260, 2017
12017
структура педагогической модели формирования индивидуального стиля деятельности будущего учителя хореографии
ЛМ Андрощук
Казань, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20