Кафедра хореографії та художньої культури
Кафедра хореографії та художньої культури
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Підтверджена електронна адреса в udpu.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії
ЛМ Андрощук
Збірник наукових праць. Частина 2, 9-16, 2009
252009
Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю як процес всебічного виховання
С Куценко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
112014
Психолого-педагогічні умови формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю
С Куценко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 154-160, 2014
62014
Наукова діяльність кафедри як аспект професійної підготовки майбутніх учителів хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти
ЛМ Андрощук
Київ: Інститут модернізації змісту освіти МОН України, 2016
42016
Еволюція хореографічного мистецтва як явища культури в контексті аналізу передумов відкриття хореографічно-педагогічних спеціальностей в вищих педагогічних навчальних закладах …
Л Андрощук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 272-280, 2015
42015
Вплив естетичного виховання на формування творчого потенціалу студента-хореографа засобами народно-сценічного танцю
С Куценко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 241-248, 2013
42013
Теоретичні основи інновацій у контексті становлення хореографічно-педагогічної освіти
Л Андрощук
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 292-300, 2016
32016
Позитивна мотивація майбутнього вчителя хореографії в процесі формування його творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю
СВ Куценко
32013
Використання творчих завдань у процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії на заняттях народно-сценічного танцю
СВ Куценко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2013
32013
Жанрова різноманітність народно-сценічного танцю як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії
С Куценко
Науковий збірник. Виходить 2 рази на рік. Заснований у 2010 році. Засновник …, 2010
32010
Формирование индивидуального стиля деятельности будущего учителя хореографии
ЛМ Андрощук
Режим доступа httpmydisser. comrucatalogview23824612013. html, 2015
22015
Удосконалення форм позааудиторної мистецько-хореографічної діяльності студентів у контексті формування їх творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю
СВ Куценко
Молодий вчений, 39-44, 2015
22015
Педагогічна майстерність майбутнього вчителя хореографії як гарант ефективності формування творчого потенціалу
СВ Куценко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2015
22015
Встановлення давності настання смерті у ранньому посмертному періоді за суправітальною реакцією зіниць на дію пілокарпіну
ОМ Гуров, ІМ Козаченко, СВ Куценко, ДБ Гладких
Криминалистика и судебная экспертиза, 443-451, 2014
22014
Творчо-діяльнісний підхід до навчання в процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії
СВ Куценко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
22014
Формирование творческого потенциала будущего учителя хореографии средствами народно-сценического танца
СВ Куценко
Сборники конференций НИЦ Социосфера, 178-185, 2014
22014
Підготовка майбутнього соціального педагога в рамках компетентнісного підходу
О Балдинюк
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу Переяслав …, 2013
22013
Применение интерактивных технологий обучения на занятиях народно-сценического танца в процессе формирования творческого потенциала будущего учителя хореографии
СВ Куценко
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 205-208, 2013
22013
Пізнавальні психічні процеси як складова формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії
С Куценко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 145-153, 2012
22012
Місце творчості в процесі поетапного формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії
ЛМ Андрощук
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць УДПУ …, 2009
22009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20