Follow
Михайло Васильович Голубчиков
Михайло Васильович Голубчиков
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Medical Statistics
Verified email at nmapo.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Статистичний огляд захворюваності населення України на хвороби органів травлення
МВ Голубчиков
Сучасна гастроентерологія і гепатологія, 17-20, 2000
3832000
East–west: does it make a difference to hospital efficiencies in Ukraine?
AI Pilyavsky, WE Aaronson, PM Bernet, MD Rosko, VG Valdmanis, ...
Health Economics 15 (11), 1173-1186, 2006
922006
Заболевания гепатобилиарной системы (распространенность, нерешенные проблемы)
ВФ Москаленко, НВ Харченко, МВ Голубчиков
Вип 9, 5-10, 2000
802000
Біостатистика
ВФ Москаленко, ОП Гюльчій, МВ Голубчиков
Київ: Книга плюс, 2009
622009
Актуальні тенденції поширення залежності від психоактивних речовин в Україні
ІВ Лінський, МВ Голубчиков, ОІ Мінко, ЕБ Первомайський, ЛІ Дьяченко, ...
Аналітичний огляд. Випуск 1, 2006
342006
Статистика охорони здоров’я: Підручник
ГС Столяров, ЮВ Вороненко, МВ Голубчиков
К.: КНЕУ, 230, 2002
292002
Стан неврологічної служби України у 2009 році
МК Хобзей, ОМ Зінченко, МВ Голубчиков, ТС Міщенко
Новости медицины и фармации 339, 2010
272010
Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2018 рік
ЮВ Вороненко, ІП Музр, ОВ Павленко, НО Бакшутова, ВІ Біда, ...
Кропивницький:Поліум, 2019
262019
Стоматологічна допомога в Україні
ЮВ Вороненко
Кіровоград: Поліум, 2017, 2017
262017
Стан неврологічної служби України в 2008 році
МП Жданова, ОМ Зінченко, МВ Голубчиков, ТС Міщенко
Статистично-аналітичний довідник.—Харків, 2009.—32 с, 2008
262008
Статистика охорони здоров’я: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
ГС Столяров, ЮВ Вороненко, МВ Голубчиков
К.: КНЕУ.–2000.–187 с, 2000
262000
Стан неврологічної служби України в 2006 році та перспективи розвитку
МП Жданова, МВ Голубчиков, ТС Міщенко
Жданова МП, Голубчиков МВ, Міщенко ТС—Харків, 2007.—24 с, 2007
252007
Охорона здоров’я України: стан, проблеми, перспективи
ВМ Князевич, ВВ Лазоришенець, ІВ Яковенко, ГО Слабкий, ...
242009
Стан ендокринологічної служби України в 2007 р.
ЗМ Митник, МП Данова, З Крушинська, МВ Голубчиков, ОС Ларiн, ...
Міжнародний ендокринологічний журнал.–2008 3 (15), 8-15, 2008
232008
Соціально-гігієнічний аналіз демографічної ситуації в Україні
ВФ Москаленко, МВ Голубчиков
Медичний всесвіт 3 (2), 44-51, 2003
222003
Проблема патології нервової системи в Україні та стан вітчизняної неврологічної служби на межі десятиріччя
МК Хобзей, ОМ Зінченко, МВ Голубчиков, ТС Міщенко
Здоров’я України.—2010.—Тематичний номер, 3-4, 2010
212010
Максименко ОП, Тонковид ОБ/За загальною редакцією члена-кореспондента АМН України, професора ВФ Москаленка/Біостатистика
ВФ Москаленко, ОП Гульчій, МВ Голубчиков, БО Лєдощук, ВМ Лєхан, ...
К.: Книга плюс, 2009
172009
Стан неврологічної служби України в 2015 р
ТС Міщенко, ОМ Зінченко, МВ Голубчиков
Брошюра.—2016.—22 с, 2017
162017
та співавт. Актуальні тенденції поширення залежності від психоактивних речовин в Україні: Щорічний аналітичний огляд (вип. 2)
ІВ Лінський, МВ Голубчиков, ОІ Мінко, ЕБ Первомайський
Щорічний аналітичний огляд. Вип. ІІ. Ін-т неврології, психіатрії та…, 2005
162005
Стан неврологiчної служби України в 2011 роцi
МК Хобзей, ОМ Зiнченко, МВ Голубчиков, ТС Мiщенко
132012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20