Department of Mechanical Engineering
Department of Mechanical Engineering
Department of Mechanical Engineering, Khmelnitskiy National University
Verified email at khnu.km.ua - Homepage
TitleCited byYear
Основи теорії різання матеріалів
МП Мазур, ЮМ Внуков, ВЛ Доброскок
підручник/МП Мазур, ЮМ Внуков, ВЛ Доброскок, ВО Залога, ЮК Новоселов, ФЯ …, 2010
322010
Основи теорії різання матеріалів
МП Мазур, ЮМ Внуков, ВЛ Доброскок
підручник/МП Мазур, ЮМ Внуков, ВЛ Доброскок, ВО Залога, ЮК Новоселов, ФЯ …, 2010
322010
Розвиток дистанційного навчання в Україні як складової інформатизації сучасного суспільства
МП Мазур
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 71-75, 2007
212007
Особливості розробки віртуальних практичних інтерактивних засобів навчальних дисциплін для дистанційного навчання
МП Мазур, СС Петровський, МЛ Яновський
Херсонський Державний Університет, 2010
192010
Кривизна в вершинах виступів поверхонь тертя поршневих ущільнень
НФ Семенюк, КС Соколан
Проблеми трибології 2, 2000
122000
Использование метода случайных полей при расчете параметров шероховатости, влияющих на тепловые процессы в трущихся телах
НФ Семенюк, ГС Калда, ЕС Соколан
Проблемы трибологии 1, 1996
111996
Основи теорії різання матеріалів: підручник [для вищих навч. закладів]
МП Мазур
Львів: Новий Світ-2000, 2010
92010
Інформаційне, методичне та організаційне забезпечення дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України: монографія
МП Мазур, ЮО Зубань, ВО Любчак, СА Іванець
Суми: Сумський державний університет, 2013
82013
Досвід використання автоматизованої інформаційної системи в управлінні навчальним процесом університету
MM Kosiyuk, AY Mazarchuk, KE Bilovskyi
Information Technologies and Learning Tools 23 (3), 2011
82011
Основное уравнение контактирования элементов бессмазочных поршневых уплотнений
НФ Семенюк, ЕС Соколан
Проблемы трибологии 1, 2002
72002
Основи теорiї рiзання матерiалiв: пiдручник для вищ. навч. закладiв-Львiв: Новий Свiт
МП Мазур, ЮМ Внуков, ВЛ Доброскок, ВО Залога, ЮК Новоселов, ...
МП Мазура.-Львiв: Новий Свiт, 2000
72000
Нова модель цифрової дистрибуції на прикладі навчального процесу/Мазур МП, Яновський МЛ
МП Мазур
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.–Хмельницький …, 2009
62009
Вібраційне обладнання для кавітаційно-магнітної обробки води
РІ Сілін, АІ Гордєєв
Видавництво Львівської політехніки, 2009
62009
Теорія автоматичного балансування роторів машин рідинними робочими тілами
ВП Ройзман, ІВ Драч, ВП Ткачук
Вібрації в техніці та технологіях, 45-50, 2007
62007
Розробка теоретичних основ та практичне використання термомеханічної моделі обробки пластичних матеріалів: дис.... докт. техн. наук: 05.03. 01/Мазур Микола Петрович
МП Мазур
К, 1999
51999
Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці юних шашкістів
В Іваненко, А Дурмаджи
Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІ Міжнар …, 2019
42019
Технологічне забезпечення віброармування зубків бурового інструменту
ЮД Петрина, МІ Пилипець, ЯМ Гладкий
42008
Трибологія зносостійких покриттів
ЯМ Гладкий, СС Бись, ОМ Маковкін
Вид-во СумДУ, 2005
42005
Розроблення системи of-line проміжного (модульного) тестування з фото-відео фіксацією, яка стимулює студента до виконання вимог і правил проведення контрольних заходів
МП Мазур, МЛ Яновський
Інформаційні технології в освіті, 35-43, 2015
32015
Розроблення системи of-line проміжного (модульного) тестування з фото-відео фіксацією, яка стимулює студента до виконання вимог і правил проведення контрольних заходів
МП Мазур, МЛ Яновський
Інформаційні технології в освіті, 35-43, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20