Подписаться
Валерій Михайлович Бондаренко / Valerii Bondarenko
Валерій Михайлович Бондаренко / Valerii Bondarenko
професор, декан обліково-фінансового факультету Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток ефективного виробництва молока та його промислової переробки в Україні
ВМ Бондаренко
Економіка АПК, 61-64, 2008
1222008
Інституційне забезпечення аграрного ринку як чинник продовольчої безпеки
ІЮ Гришова, ВМ Бондаренко, ВЮ Єлінєвський
Економічний аналіз: зб. наук. праць/Тернопільський національний економічний …, 2015
18*2015
Формування взаємозв'язків маркетингу та логістики в підприємницькій діяльності
ВМ Бондаренко
Ефективна економіка, 2015
152015
Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник
ВМ Бондаренко
Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016
142016
Теоретико-методологічні основи управління реструктуризацією переробних підприємств аграрного виробництва
ІЮ Гришова, ВМ Бондаренко
Бізнес Інформ, 365-370, 2015
12*2015
Ресурсний потенціал регіону: методологія формування та перспективи використання
ВМ Бондаренко
Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2012
12*2012
Сутність, структура та дослідження маркетингового середовища діяльності підприємств АПК
ВМ Бондаренко
Серія: Економічні науки.–Збірник наукових праць ВНАУ, 53, 2011
122011
Конкурентна стратегія страхових компаній на ринку фінансових послуг
ВМ Бондаренко
Науковий вісник Полісся, 19-27, 2015
112015
Entrepreneurship Education of Future Economists in the Process of Preparation
R Logosha, V Bondarenko, O Samokhval, R Pavelkiv, OB Petrenko
Journal of Entrepreneurship Education, 2019
102019
EVALUATION SYSTEM FORMATION OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE'S INNOVATIVE POTENTIAL
V Bondarenko, L Martynova, N Chorna, T Sukhorebra, S Seheda
Academy of Strategic Management Journal 18 (1), 1-7, 2019
92019
Сільський зелений туризм Вінниччини: проблеми та перспективи розвитку
В Бондаренко
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2015
62015
Методические подходы к определению эффективности использования ресурсного потенциала в пространственном формате
ВМ Бондаренко
Российский академический журнал 25 (3), 7-9, 2013
62013
Ресурсний потенціал економічного зростання підприємств АПК
ВМ Бондаренко
Збірник наукових праць ВНАУ, 56, 2012
62012
Organizational Reformation Of Agribusiness Entities In Ukraine
A Mazur, V Bondarenko, S Mazur
Baltic Journal of Economic Studies 4 (2), 126-133, 2018
42018
Формирование концепции бренда и современные тенденции развития брендинга
ВМ Бондаренко, СА Костюченко
Региональная экономика и управление, 114-117, 2015
42015
Сукупний ресурсний потенціал регіону: стан, проблеми та перспективи
ЛГ Чернюк, ТВ Пепа, ВМ Бондаренко, ЛМ Бондаренкор
Вінниця: РВВ ВНАУ–ПП БалюкІ. Б, 2010
32010
Адаптація підприємств рибогосподарського комплексу до умов конкурентного середовища
VM Bondarenko
Український журнал прикладної економіки 1 (2), 18-24, 2016
22016
Маркетингова стратегія як складова стратегії розвитку регіону
ВМ Бондаренко
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 51-59, 2015
22015
Економічний зміст лізингу та його види
ВМ Бондаренко, ЛМ Бондаренко
Збірник наукових праць ВНАУ, 8-14, 2012
22012
Територіальна організація продовольчого ринку регіону та напрями її удосконалення
ВМ Бондаренко
автореф. дис. канд. екон. наук: 08.10. 01, 2005
2*2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20