Подписаться
Валентина Олейник
Валентина Олейник
Кандидат Географических наук, Доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене onmu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Одеський регіон: передумови формування, структура та територіальна організація господарства
ОГ Топчієв, ВА Хомутов, ІІ Кондратюк, ВВ Яворська, ВЛ Смольський, ...
навч. посібник/Одес. нац. ун-т ім.. ІІ Мечникова; авт. Колектив: ОГ Топчієв …, 2012
142012
Міжрегіональні диспропорції та регіональне зростання: монографія
ВФ Семенов, ОЛ Михайлюк, ВД Олійник
Одеса: Атлант 150, 2011
92011
Туристичне країнознавство
ВФ Семенов, ОВ Дишкантюк, ВД Олійник
Вид. Грінь ДС, 2013
52013
Комплексний напрямок у визначенні депресивних регіонів України
ВД Олійник
Часопис соціально-економічної географії: збірник наукових праць, 2010
52010
Приміська зона ̶ місто: сфера впливу та інтересів
В Олійник
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
42017
Развитие городских агломераций на современном этапе в Украине
В Олейник, В Тодоров
Часопис соціально-економічної географії, 100-102, 2014
42014
Інвестиційно-інноваційна діяльність в регіонах України та показники її активності й інтенсивності
В Олійник
Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць.–Харків …, 2008
42008
Визначення екологічного потенціалу територій для розвитку екотуризму у Вінницькій області
О Дишкантюк, Л Потьомкін, В Олійник
Економіка та суспільство, 2020
32020
Зародження та еволюція поняття приміська зона
В Олійник
Часопис соціально-економічної географії, 79-83, 2015
32015
Туристично-рекреаційне господарство Однської області: сучасний стан та перспективи розвитку
ВІ Тодоров, ВД Олійник
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2014
32014
Факторальні складові розвитку туристичного і готельно-ресторанного бізнесу: колективна монографія
МД Балджи, МД Балджи, ВО Дергачов, АМ Іванов, СВ Мельников, ...
Київ: ФОП Гуляєва ВМ, 2022
22022
Аналіз туристсько-рекреаційного потенціалу Рівненської обл.
ВД Олійник
22017
Особливості формування і функціонування міста і приміської зони
ВД Олійник
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2015
22015
Національний туризм: стратегія оптимального розвитку
ВД Олійник
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла …, 2012
22012
Дослідження динаміки туристичних потоків України
В Олійник, О Бондар
Scientific Collection «InterConf», 467-471, 2023
12023
Анализ функций пригородной зоны Одессы
ВД Олейник
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2017
12017
Методологические подходы к формированию государственной политики развития туризма в Украине
АІ В.Олійник
Видавництво «Бук», С.100-108, 2016
1*2016
Взаємовплив розвитку міст і приміських територій
ВД Олійник
Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення …, 2015
12015
Туризм як «точка росту» сільських територій України
ВД Олійник
Культура народов Причерноморья, 2012
12012
ЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ ОКРЕМИХ ФАКТОРІВ У ВИВЧЕННІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДЕПРЕСИВНОСТІ В УКРАЇНІ
В Олейник, ВУ ДЕПРЕССИВНОСТИ
Часопис соціально-економічної географії, 110-114, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20