Підписатись
Larysa Kravets
Larysa Kravets
National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv; Transcarpathian Hungarian Institute, Berehove
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Культура української фахової мови: навчальний посібник
ЛІ Мацько, ЛВ Кравець
Академія, 2007
3902007
Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст: монографія
ЛВ Кравець
Vydavnychyĭ t︠s︡entr" Akademii︠a︡", 2012
882012
Стилістика української мови: Практикум:[навч. посіб.]/Лариса Вікторівна Кравець; за ред. ЛІ Мацько
ЛВ Кравець
К.: Вища школа 199, 4, 2004
232004
Культура фахової мови: навч. посіб.
ЛІ Мацько, ЛВ Кравець
К.: ВЦ “Академія, 2007
202007
Семантико-граматична структура метафори (на матеріалі поетичних творів М. Зерова)
ЛВ Кравець
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 1997
171997
Явище підтексту та засоби його вираження в художньому творі
Л Кравець
Українська мова і література в школі, 58-61, 2004
152004
Риторика від джерел до сучасності
ЛВ Кравець
Українська мова і література, 42-46, 2000
132000
Культура української мови: навч. посіб.
ЛІ Мацько, ЛВ Кравець
К.: Академія, 2007
122007
Метафорична репрезентація концепту «час» в українській поезії ХХ ст
Л Кравець
Лінгвостилістика: об’єкт–стиль, мета–оцінка: збірник наукових праць …, 2007
122007
Kultura ukrainskoi fakhovoi movy [Culture of the Ukrainian professional language]
LI Matsko, LV Kravets
Kyiv: Akademia [in Ukrainian], 2007
102007
Культура українського фахового мовлення: навч. посіб.
ЛІ Мацько, ЛВ Кравець
Київ: Академія, 2007
102007
Метафора у лінгвофілософських теоріях ХХ століття
ЛВ Кравець
Українська література у загальноосвітній школі.–2006 6, 42-45, 2006
102006
Риторика як класична основа системи освіти європейських народів
ЛВ Кравець
Рідні джерела, 12-18, 2000
102000
Стилістика ділової мови і редагування документів
ЛІ Мацько, ЛВ Кравець, ОВ Солдаткіна
К.: Ун-т «Україна, 2004
82004
Dynamics of metaphor in Ukrainian poetry of the twentieth century
LV Kravets
Kiev: Academy (in Ukr.), 2012
62012
Генітивна метафора як елемент текстової структури
Л Кравець
Українська мова, 60-71, 2005
62005
Метафора як лінгвоментальний феномен
ЛВ Кравець
Українська мова і література в школі, 39-43, 2014
52014
Динаміка концептуальної метафори: дис.… доктора філол.. наук: 10.02. 01/Кравець Лариса Вікторівна
ЛВ Кравець
К, 2012
52012
І десь над гранями свідомості є те, чого іще нема
Л Кравець
метафора Ліни Костенко)/Л. Кравець//Культура слова.–К.: Видав. дім Дмитра …, 2010
52010
Метафора в системі тропів
ЛВ Кравець
Вивчаємо українську мову та літературу, 2010
52010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20