Ярослав Блоха
Ярослав Блоха
доцент кафедри філософії, Полтавський національний педагогічний
Підтверджена електронна адреса в pnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
З минулого і сьогодення історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені ВГ Короленка
ПА Кравченко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2014
7*2014
Кафедра філософії Полтавського національного педагогічного університету імені ВГ Короленка: історія і сучасність
ПА Кравченко, ЯЄ Блоха
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2014
72014
біобібліографічний покажчик: до 60-річчя від дня народження/упор
ПА Кравченко
МІ Степаненко, ЛМ Кравченко, ЯЄ Блоха, 2, 2013
62013
Принцип справедливості у філософії Платона та Арістотеля
YY Blokha
Філософські обрії, 79-87, 2016
52016
Історія та сучасне освітньо-наукове середовище історичного факультету ПНПУ імені ВГ Короленка
ПА Кравченко, ЯЄ Блоха
32018
Искусство делать добро по-короленковски
АП Шебитченко, ЯЕ Блоха
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2010
32010
Філософські горизонти творчої спадщини В.Г. Короленка
БЯЄ Кравченко П.А.
Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014., 2014
22014
Суспільно-світоглядні засади професійної культури сімейного лікаря в умовах медичної реформи
ЯЄ Блоха, ІВ Іваницький, ВВ Кононенко, ТА Іваницька
Молодий вчений, 481-484, 2018
12018
Категорія справедливість у політичній філософії Марка Тулія Цицерона
ЯЄ Блоха
Філософські обрії, 24-30, 2017
12017
Принцип справедливості в ісламі
ЯЄ Блоха
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2016
12016
Аналіз ВГ Короленком головних ціннісних орієнтацій епох Відродження та Просвітництва (на основі поглядів М. Монтеня та Вольтера)(Analysis of the major value orientations of the …
Я Блоха
Наукові записки Національного університету" Острозька академія". Серія …, 2014
12014
Аналіз ціннісних орієнтацій Відродження, Просвітництва та початку ХІХ століття (на основі поглядів М. Монтеня, Вольтера, Дж. С. Мілля, Ж.-М. Гюйо) в творчості ВГ Короленка
ПА Кравченко, ЯЄ Блоха
Філософські обрії, 13-31, 2014
12014
До питання самоідентифікації сімейного лікаря в умовах vедичної реформи
ІВ Іваницький, ЯЄ Блоха, ТА Іваницька
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Історія філософської освіти
ПА Кравченко, ЯЄ Блоха, НІ Головіна
2019
Проблема самоідентифікації сімейного лікаря в умовах медичної реформи: соціально-філософський аналіз
ЯЄ Блоха, ІВ Іваницький, ЛА Усанова, ТА Іваницька
Молодий вчений, 215-219, 2019
2019
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ (ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ)
П Кравченко, Я Блоха
2018
Історичний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені ВГ Короленка
ПА Кравченко, ЛЛ Бабенко, ЯЄ Блоха, ЛМ Булава, ЛП Вішнікіна, ...
2018
Історичний факультет на зламі століть (до 100-річчя заснування історичного факультету)
ПА Кравченко, ЯЄ Блоха
Філософські обрії, 146-178, 2018
2018
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ (ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ)
PA Kravchenko, YY Blokha
Філософські обрії, 146-178, 2018
2018
Основні віхи історії кафедри філософії ПНПУ імені ВГ Короленка (до 100-річчя заснування)
ПА Кравченко, ЯЄ Блоха
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20