Опікунова Наталія Валентинівна, Opikunova  N. https://orcid.org/0000-0003-3789-7010
Опікунова Наталія Валентинівна, Opikunova N. https://orcid.org/0000-0003-3789-7010
Харківський національний університет будівництва та архітектури, факультет економіки та менеджменту
Verified email at kstuca.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління прибутком підприємства
НВ Опікунова, ВГ Лопата
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2014
82014
Основні складові інвестиційної привабливості
ТЄ Андрєєва, НВ Опікунова, ОО Нєнахова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 247-251, 2011
62011
Ефективність управління як інтегрований результат взаємодії компонентів управління
НВ Опікунова, ЮВ Гужва, ЮС Ключка
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2014
42014
Скрининговые решения при оценке инвестиционной привлекательности проектов
НВ Опекунова
Коммунальное хозяйство городов, 98-103, 2008
42008
Підвищення інвестиційної привабливості будівельних підприємств на засадах інноваційного управління
Андрєєва Т.Є, Бутенко О.П.
Актуальные проблемы экономики 1 (5(191)2017), 69-77, 2017
32017
Бізнес-індикатори інноваційного розвитку підприємства
НО Олена Бутенко
Міжнародна наукова інтернет-конференція " Стан та перспективи розвитку …, 2019
2*2019
Практичні аспекти створення творчої команди на будівельному підприємстві на засадах Lean Сonstruction
ОП Бутенко, ОМ Чупир, НВ Опікунова, ОЄ Сичова
XV наук.–практ. міжн. конф.«Міжнародна транспортна інфраструктура …, 0
2
Кредитно-фінансовий інструментарій підтримки розвитку інноваційної діяльності в Україні
ОП Бутенко, НВ Опікунова
Матеріали наукового круглого столу «Становлення та розвиток фінансів України, 13, 0
2
Экономическое и социальное развитие предприятия в современных условиях= Економічний і соціальний розвиток підприємства в сучасних умовах
ВБ Васюта, НБ Теницька, ВВ Васюта
Topical questions of contemporary science, 2017
12017
Вплив методів управління на ефективність діяльності підприємства
ТЄ Андрєєва, НВ Опікунова, МО Мосейкіна
Вісник економіки транспорту і промисловості, 110-115, 2009
12009
Стратегічна привабливість підприємства
НВ Опікунова, СС Лаврова
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
12007
Механізм забезпечення конкурентоспроможності
ОС Іванілов, НВ Опікунова, ГБ Добривченко
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 33-38, 2006
12006
The mechanism ensuring competitiveness
AS Ivanilov, NV Opikunova, GB Dobryvchenko
Municipal economy of cities. Vol 71, 33-38, 2006
12006
BUSINESS INDICATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE AND ITS INVESTMENT PROVISION
O Butenko, N Opikunova, O Sadovnychenko
COLLECTIVE MONOGRAPHS, 94-108, 2019
2019
Дослідження підходів прогнозування державного бюджету і методів планування його макроекономічних показників
O Butenko, N Opikunova
Theory and Practice of Public Administration 1 (64), 110-117, 2019
2019
Практичні аспекти створення творчої команди на будівельному підприємстві на засадах Lean Construction
ОС Олена Бутенко, Олена Чупир, Наталія Опікунова
П’ятнадцята науково - практична міжнародна конференція «Міжнародна …, 2019
2019
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ У ГОТЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ОНВ Бутенко О.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ: РЕГІОНАЛЬНІ …, 2018
2018
Дієве кураторство для підтримки адаптації іноземних студентів
ОНВ Бутенко О.
Актуальні питання підготовки фахівців у сфері публічного управління та …, 2018
2018
Головні Аспекти Digital – Маркетингу
ТО Опекунова Н.В.
Сучасне Управління: Проблеми Та Актуальні Питання ХХІ Століття., 74-77, 2018
2018
Ефективні маркетингові інструменти продажу послуг
ТО Опекунова Н.В.
Вісник економіки транспорту і промисловості, 197-199, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20