Пономарьова Олена Анатоліївна
Пономарьова Олена Анатоліївна
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Verified email at dsau.dp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Аналіз відновлення крони у рослин Tilia platyphyllos та T. cordata після глибокого омолоджувального обрізування
ОА Пономарьова, ВП Бессонова1
Вісник Дніпропетровського університету.–Сер.: Біологія. Екологія.–2010.–Вип …, 0
8
Видове різноманіття та життєвий стан деревних насаджень вздовж автотраси південного напрямку м. Дніпропетровськ
ВП Бессонова, ОА Пономарьова, ОЄ Іванченко
Питання біоіндикації та екології, 64-84, 2014
62014
Зміни анатомічної будови листків дерев роду Tilia L. як показник адаптації до різних до різних умов зростання
ОА Пономарьова
Запорізький національний університет, 2013
52013
Порівняння водоутримуючої здатності листків рослин роду Tilia L. та вплив на цей процес викидів автотранспорту в умовах південного сходу України
ОА Пономарьова
У: Питання біоіндикації та екології, вип 15, 87-96, 2010
52010
Морфометричні показники та вміст пластидних пігментів хвої Picea pungens залежно від відстані до автошляху
ВП Бессонова, ОА Пономарьова
Biosystems Diversity 25 (2), 2017
42017
ВПЛИВ РОСТУ ЛИП У ЛУНКАХ У АСФАЛЬТІ ПРИДОРОЖНОЇ ЗОНИ НА ПОКАЗНИКИ АСИМІЛЯЦІЙНОГО АПАРАТУ
ОА Пономарьова, ВП Бессонова
42009
Дія Рb2+ та Сd2+ на фоні засолення NaCl на показники водного обміну листків Lollium perenne L.
ВП Бессонова, ОА Пономарьова, ОЄ Іванченко
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 180-183, 2014
32014
Деякі особливості набуття майнових прав інтелектуальної власності винахідниками в медичній сфері
О Пономарьова
Теорія і практика інтелектуальної власності 4, 59-66, 2017
22017
Порівняльна оцінка життєвого стану інтродукованих і аборигенних деревних рослин примагістральної лісосмуги траси Дніпропетровськ—Донецьк
ВП Бессонова, ОА Пономарьова
Національна академія наук України, Національний ботанічний сад імені ММ …, 2016
22016
Одночасний вплив важких металів (Pb2+ і Cd2+) та засолення на стан асиміляційного апарату і вміст пігментів фотосинтезу пажитниці багаторічної
ВП Бессонова, ОЄ Іванченко, ОА Пономарьова
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2015
22015
Combined impact of heavy metals (Pb2+ and Cd2+) and salinity on the condition of Lolium perenne long-term assimilation apparatus
VP Bessonova, OE Ivanchenko, EA Ponomaryova
Biosystems Diversity 23 (1), 2015
22015
Дендрофлора парку ім. Ю. Гагаріна у Дніпропетровську
ОА Пономарьова, ВП Бессонова, ОЄ Іванченко
Науковий вісник НЛТУ України 24 (1), 2014
22014
Водний обмін дерев роду Tilia L. в умовах степової зони України
ОА Пономарьова
Дніпропетровський державний аграрний університет, 2011
22011
ВПЛИВ ОМОЛОДЖУВАЛЬНОГО ОБРІЗУВАННЯ НА МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕЯКИХ ДЕРЕВ У МІСЬКИХ УМОВАХ
О Пономарьова, НА Прокопенко
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2020
12020
Таксономічна характеристика деревних насаджень та дендроресурси балки Любимівської
ВП Бессонова, ОА Пономарьова
Питання біоіндикації та екології, 17-31, 2018
12018
Біорізноманіття та житєвий стан лінійних пришляхових насаджень м. Дніпро (на прикладі проспекту ім. Б. Хмельницького)
ОА Пономарьова
Житомирський національний агроекологічний університет, 2018
12018
Залежність стану примагістральних насаджень від ступеню антропогенної трансформації середовища
ОА Пономарьова
Запорізький національний університет, 2017
12017
Аналіз життєвості молодих придорожніх насаджень м. Дніпропетровськ за морфофізіологічними показниками
ОА Пономарьова
Біологія та валеологія, 69-77, 2015
12015
Поширення представників роду Tilia l. у насадженнях Дніпропетровська
ОА Пономарьова
Науковий вісник НЛТУ України 23 (8), 2013
12013
ВПЛИВ ОМОЛОДЖУВАЛЬНОГО ОБРІЗАННЯ НА ВОДНИЙ РЕЖИМ ВИДІВ РОДУ TILIA L.
ОА ПОНОМАРЬОВА, ВП БЕССОНОВА
Інтродукція рослин, С. 78–83., 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20