Сергій Рудько, Serhii Rudko
Сергій Рудько, Serhii Rudko
Національний університет "Острозька академія", National University of Ostroh Academy
Verified email at oa.edu.ua
TitleCited byYear
Зовнішня політика країн Західної Європи в постбіполярний період
С Рудько
32012
Науково-організаційна діяльність МП Василенка в радянський період
С Рудько
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2012
32012
Зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини
С Рудько
22015
М. Василенко-міністр освіти в уряді П. Скоропадського.
С Рудько
Записки НУ „Острозька академія". Серія: Історія., 158-167, 2007
12007
THE STATUS OF NORTHERN IRELAND AFTER BREXIT: PROBABLE MODELS
S Rudko
Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 5 (№ 3-4 (2018 …, 2018
2018
Наукова діяльність Миколи Василенка наприкінці ХІХ–на поч. ХХ ст.(Mykola Vasylenco'scientific activity at the end of XIX–the beginning of XX century)
С Рудько
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2018
2018
Проблеми відносин Великої Британії та Європейського Союзу під час Brexit
С Рудько
Наукові праці. Серія Політологія. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. П.Могили 309 (297 …, 2017
2017
Творчі взаємини М. Василенка та М. Грушевського (Academic Relations between Mykola Vasylenko and Mykhailo Hrushevskyi)
С Рудько
Міжнародна наукова конференція до 150-ліття МС Грушевського: тези доповідей …, 2016
2016
Постать МП Василенка в публікаціях української діаспори (The Figure of Mykola Vasylenko in Publications of Ukrainian Diaspora)
С Рудько
Українська діаспора: проблеми дослідження: тези доповідей VIII Міжнародної …, 2016
2016
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НП ВАСИЛЕНКО В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФОРМИРОВАНИЕ ЕГО ПОЛИТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
СО Рудько
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2011
2011
Кримська операція військ Центральної Ради
С Рудько
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2011
2011
Проблема „національної ідентичності" українських політичних діячів доби Української революції 1917-1921 pp.
С Рудько
Historia-mentalnosc-tozsamosc. Studia z historii, historii historiogrqfii s …, 2010
2010
Висвітлення суспільно-політичної діяльності МП Василенка в публікаціях української діаспори
С Рудько
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2010
2010
Участь Миколи Василенка у громадсько-політичному житті Києва в кінці XIX-на початку XX cт.
С Рудько
Записки НУ „Острозька академія". Серія: Історія, 106-118, 2008
2008
" Українська орієнтація" чи" подвійна лояльність": приклад Миколи Василенка (1866-1935)(Ukrainska orientacja" czy „podwojna lojalnosc": przyklad Mykoly Wasylenki (1866-1935)
С Рудько
Historia-mentalnosc-tozsamosc. Miejsce і rola historii oraz historykow w …, 2008
2008
Микола Василенко-один із творців Української академії наук.(Mykola Vasylenko is one of the creators OF the Ukrainian Academy of Sciences)
С Рудько
Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного …, 2007
2007
Участь Миколи Василенка в реформуванні освітньої системи України в 1917 р.
С Рудько
Записки НУ „Острозька академія". Серія: Історія., 179-189, 2006
2006
Діяльність Миколи Василенка в редакціях київських газет на поч. XX ст.
С Рудько
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М …, 2005
2005
Становлення суспільно-політичних поглядів М. Василенка (кін. XIX cm.).
С Рудько
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М …, 2004
2004
Формування суспільно-політичних поглядів Миколи Василенка
CО Рудько
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2004
2004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20