Марина Олексіївна Бойко / M. О. Boiko / M. Boyko / М Zuhrava / МО Зуграва / M. О. Zugrava
Марина Олексіївна Бойко / M. О. Boiko / M. Boyko / М Zuhrava / МО Зуграва / M. О. Zugrava
аспірант кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Адаптація студентів Подільського регіону 17-21 року до фізичної роботи в аеробному й анаеробному режимах енергозабезпечення /Adaptation of the Podil’s’ky Region Students Aged …
ЮМ Фурман, МО Зуграва, ОЮ Брезденюк, АС Сулима, СЮ Нестерова, ...
Український журнал медицини, біології та спорту / Ukr. ž. med. bìol. sportu …, 2018
52018
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЮНАКІВ 17-21 РОКУ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ
МО Зуграва, ЮМ Фурман, АС Сулима
Український журнал медицини, біології та спорту / Ukr. ž. med. bìol. sportu …, 2019
22019
Особливості анаеробної продуктивності спортсменок 17-21 років різної спортивної спеціалізації
М Бойко
InterConf, 2020
12020
Адаптація юнаків віком 17-21 року подільського регіону з різним режимом м’язової діяльності до фізичної роботи аеробного спрямування
МО Зуграва, MO Zuhrava, M Zugrava
Суми:: ФОП Цьома СП, 2018
12018
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ДІВЧАТ 17-21 РОКІВ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ
MO Boiko, YM Furman, VE Onyshchuk, NV Havrylova, ...
World Science, 2020
2020
The characteristics of metabolic processes of energy supply of muscular work of athletes 17-21 years old depending on sports specialization
MO Boiko, YM Furman, II Matseyko
Cherkasy University Bulletin: Biological Sciences Series, 23-32, 2020
2020
Визначення і оцінка рівня фізичного здоров‟я молоді 18−20 років з різним соматотипом
СЮ Нестерова, АС Сулима, МО Бойко
ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ. Збірник тез доповідей ІІІ …, 2019
2019
Оцінка рівня фізичного здоров’я молоді з різним соматотипом за здатністю адаптуватися до фізичних навантажень
S Nesterova, A Sulyma, M Boyko
Physical education, sports and health culture in modern society, 35-40, 2019
2019
Підвищення працездатності студентів ЗВО шляхом використання рекреаційних занять аеробної спрямованості
А Корольчук, І Мацейко, М Зуграва
Особливості викладання дисципліни фізичне виховання у ЗВО в сучасних умовах …, 2019
2019
Методичні рекомендації для написання та оформлення курсових робіт з вікової анатомії і фізіології: для студентів СВО бакалавра спеціальності 6.010203 Здоров’я людини, 014.14 …
О Бекас, М Зуграва
Вінниця: ВДПУ, 2018
2018
Вплив фізичних вправ і методики ендогенно-гіпоксичного дихання на функцію зовнішнього дихання дівчат 17-19 років, хворих на нейроциркуляторну дистонію
Т Дьомкіна, М Зуграва
2016
Вплив хлормекватхлориду на насіннєву продуктивність льону олійного сорту Дебют
МО Зуграва, ОО Ходаніцька
IX международная научно-практическая конференция «Современные научные …, 2013
2013
Продуктивність та олійність насіння льону за дії хлормекватхлориду
МО Зуграва
Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні …, 2013
2013
Анатомічна будова стебла льону за дії хлормекватхлориду
МО Зуграва, ОО Ходаніцька
Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Aktualne …, 2012
2012
Особливості анатомічної будови листка льону олійного сорту Дебют за дії хлормекватхлориду
М Зуграва
Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15