Подписаться
Melnyk Nataliia (Мельник Наталия Андреевна)
Melnyk Nataliia (Мельник Наталия Андреевна)
ДУ Институт медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Подтвержден адрес электронной почты в домене nanu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ КРЫС ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ЕЕ НЕПОВРЕЖДЕНННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ НАНОЧАСТИЦ СУЛЬФИДА СВИНЦА (НЧ PbS)
NA Melnyk, SP Lugovskyj, MN Didenko
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, 63-71, 2017
12017
Морфо-функціональні зміни у внутрішніх органах щурів при хронічному впливі на непошкоджену шкіру НЧ PbS різних розмірів.
ММ Мельник, Н.А., Луговський, С.П, Діденко
Cучасні проблеми токсикології, C. 34-47., 2017
2017
Узагальнення даних світової літератури щодо прони-кнення наночастинок металів транскутанним шляхом
НА Мельник
Український журнал з проблем медицини праці., C. 59-68., 2017
2017
Показники перекисного окислення ліпідів та стану системи антиоксидантного захисту у печінці та нирках щурів при дії на їх шкіру наночастинок PbS різного розміру.
НА Мельник
Теоретична і експериментальна медицина. 2017., C. 22-30., 2017
2017
Морфо-функціональні зміни шкіри щурів при хронічному впливі на її непошкоджену поверхню НЧ PbS.
ММ Мельник, Н.А., Луговський, С.П., Діденко
Прикладні аспекти морфології, C. 109-111., 2016
2016
Характеристика процесів перекисного окислення лі-підів та антиоксидантного захисту в організмі щурів при впливі мікро і наночастинок неорганічних сполук свинцю на непошкоджену …
НА Мельник
Український журнал з проблем медицини праці, C. 58-65., 2016
2016
Морфологические изменения эпидермиса кожи крыс при длительном воздействии на её неповрежденную поверхность наночастиц сульфида свинца
НА Мельник, СП Луговской, МН Диденко
Вісник проблем біології і медицини, 220-224, 2016
2016
Дослідження емісії наночастинок у повітря на еспериментальній моделі технологічного процесу рекуперації свинцю.
НА Мельник, ВО Мовчан
Актуальні проблеми профілактичної медицини, C. 153-158, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–8