Підписатись
Надія Зелінська
Надія Зелінська
Українська академія друкарства
Підтверджена електронна адреса в uad.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Наукове книговидання в Україні: історія та сучасний стан: навч. посіб.
НВ Зелінська
Львів: Світ 268, 2002
622002
Поетика приголомшеного слова (Українська наукова література ХІХ–початку ХХ ст.): Монографія
НВ Зелінська
Львів: Світ 351, 2003
392003
Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою тексту (літературне опрацювання тексту)
НВ Зелінська
К.: УМК ВО, 50, 1989
301989
Який він, науковий стиль?
НВ Зелінська
Культура слова.–1990.–Вип 38, 13-17, 1990
181990
Нова модель наукової комунікації і дискурс
Н Зелінська
Стиль і текст, 19-27, 2004
162004
" Наука байдужа до біографій своїх творців...": вибрані твори
Н Зелінська
Ukraïnsʹka akademii︠a︡ drukarstva, 2013
152013
Поетика наукового тексту: українська наукова публіцистика ХІХ–початку ХХ ст
НВ Зелінська
Автореферат дис... докт. філол, 2004
152004
Сучасний редактор: проблеми професійного вишколу
НВ Зелінська, Е Огар, Ю Фінклер, Н Черниш
Поліграфія і видавнича справа, 203-209, 2002
152002
Дискурсивні практики української науки у дзеркалі видавничих реалій
НВ Зелінська
Наукові записки [Української академії друкарства], 3-11, 2008
122008
Видавнича справа в системі сучасних соціальних комунікацій
Н Зелінська
Соціальні комунікації сучасного світу: матер. Першої міжнар. конф. Запоріжжя …, 2009
102009
Місце видавничої справи в системі соціальних комунікацій
НВ Зелінська
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/dtr/gn/2008_4 …, 2008
82008
Едиторика–теорія і практика редагування в реаліях нового тисячоліття
Н Зелінська
Друкарство, 2006
82006
Просування книжкових видань у традиційних та новітніх українських медіа у контексті європейської практики
НМ Зелінська
Наукові записки Інституту журналістики, 96-99, 2014
72014
Видавнича справа та редагування: теоретичні пошуки та соціальні ефекти
НВ Зелінська
Психолінгвістика, 264-270, 2012
72012
" Традиційна" періодика у системі сучасної наукової комунікації: тенденції та перспективи
НВ Зелінська
Наука України у світовому інформаційному просторі, 2011
62011
Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (ХІХ-перша третина ХХ ст.)
НВ Зелінська
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./за ред. НВ Зелінської.–Л.: Світ, 2003
62003
Нова модель наукової комунікації і дискурс [Електронний ресурс]
Н Зелінська
Режим доступу: http://journlib. univ. kiev. ua/index. php, 0
6
Стаття у фаховому виданні: комунікація, імітація, профанація?
НВ Зелінська
Наука України у світовому інформаційному просторі, 2013
52013
Культура наукової книги: розкіш чи необхідність?
Н Зелінська
Друкарство, 2004
52004
Наукова рецензія у жанровій палітрі української публіцистики ХІХ–початку ХХ ст.: проблематика, структура, особливості викладу/Надія Зелінська
Н Зелінська
Зб. праць Науково-дослідного центру періодики.–Львів, 133-149, 2004
52004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20