Віктор Михайлович Шевчук, Виктор Михайлович Шевчук, Viktor Shevchuk
Віктор Михайлович Шевчук, Виктор Михайлович Шевчук, Viktor Shevchuk
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Криміналістика
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВМ Глібко, АЛ Дудніков, ...
Видавництво" Право", 2008
1482008
Настільна книга слідчого
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВМ Шевчук
Вид. Дім Ін Юре, 2003
80*2003
Методика розслідування контрабанди: проблеми теорії та практики. Монографія.
ВМ Шевчук
Х.: Гриф., 2003
37*2003
Криминалистика
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВМ Шевчук
Харьков Одиссей, 1999
22*1999
Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації. Монографія.
ВМ Шевчук
Х.: Вид. агенція "Апостіль", 2013
192013
Проблеми формування та застосування типових тактичних операцій у слідчій діяльності
В Шепітько, В Шевчук
122007
Слідча ситуація: поняття, структура, види та їх значення для оптимізації розслідування злочинів
ВМ Шевчук
Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал». Режим …, 2014
112014
Роль типових тактичних операцій в системі забезпечення ефективності досудового слідства
В Шепітько, В Шевчук
Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр., 2007
112007
Формирование и использование тактической операции «Контрольная поставка» при расследовании контрабанды наркотиков
ВМ Шевчук
Митна справа, 14-26, 2003
112003
Криміналістична профілактика злочинів та її роль у побудові методики розслідування: дискусійні проблеми
В Шевчук
видавництво" Право", 2002
92002
Слідчі ситуації та їх вплив на розробку тактичних операцій
ВМ Шевчук
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 125-129, 2013
82013
Використання тактичних операцій у слідчій діяльності: теоретико-прикладні проблеми
ІМ Комаров, ВМ Шевчук
8*2010
Фінансово-промислові групи в Україні: додатковий шанс чи перешкода на шляху реформ?
В Шевчук
Економіка України, 11-18, 1997
71997
Технологія тактичної операції як різновид криміналістичних технологій
В Шевчук
Вісник Національної академії правових наук України, 235-242, 2013
62013
Розслідування незаконного обігу наркотичних засобів. Настільна книга слідчого/МП Панов, ВМ Шепітько, ВО Коновалова [та ін.]–3-ге вид., перероб. і доп
ВМ Шевчук
К.: Вид. Дім.«Ін Юре, 488, 2011
62011
Розслідування незаконного обігу наркотичних засобів. Розділ 25.
ВМ Шевчук
Керівництво з розслідування злочинів: науково-практичний посібник / кол …, 2010
62010
Розслідування незаконного обігу наркотичних засобів. Розділ 25.
ВМ Шевчук
Керівництво з розслідування злочинів: Навчально-практичний посібник/ За ред …, 2009
62009
Обстановка вчинення контрабанди як структурний елемент криміналістичної характеристики
ВМ Шевчук
Митна справа, 20-26, 2002
62002
Основи методики розслідування контрабанди: Навч. посібник
ВМ Шевчук
Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001
6*2001
Організаційна функція тактичних операцій
ВМ Шевчук
Юридична наука, 177-180, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20