Подписаться
Віктор Михайлович Шевчук, Виктор Михайлович Шевчук, Viktor Shevchuk
Віктор Михайлович Шевчук, Виктор Михайлович Шевчук, Viktor Shevchuk
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Криміналістика
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВМ Глібко, АЛ Дудніков, ...
Видавництво" Право", 2008
3372008
Настільна книга слідчого
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВМ Шевчук
Вид. Дім Ін Юре, 2003
105*2003
Довідник слідчого
ВЮ Шепітько
Київ: Ін Юре, 2001
1052001
Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації. Монографія.
ВМ Шевчук
Х.: Вид. агенція "Апостіль", 2013
702013
Методика розслідування контрабанди: проблеми теорії та практики. Монографія.
ВМ Шевчук
Х.: Гриф., 2003
58*2003
Слідча ситуація: поняття, структура, види та їх значення для оптимізації розслідування злочинів
ВМ Шевчук
Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал». Режим …, 2014
452014
Криміналістика: традиції, новації, перспективи
ВМ Шевчук
Харків, Видавництво" Право", 2020
372020
PROSPECTIVE DIRECTIONS OF RESEARCH OF INNOVATIONS OF SEPARATE CRIMINALISTIC METHODICS
V Konovalova, V Shevchuk
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 2021
322021
Methodological Problems of the Conceptual Framework Development for Innovation Studies in Forensic Science
VM Shevchuk
Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine 27 (2), 170-183, 2020
322020
Сучасний стан та тенденції розвитку криміналістики: актуальні проблеми сьогодення
VM Shevchuk
Проблеми законності, 234-246, 2019
312019
Modern criminalistics in the conditions of war: problems of adaptation and reload
V Konovalova, V Shevchuk
Modern research in world science: Proceedings of the 5th International …, 2022
292022
Modern criminalistics in the conditions of war: problems of adaptation and reload. 
VMS VО Konovalova
Modern research in world science: Proceedings of the 5th International …, 2022
292022
Innovations in criminalistic and practice of their implementation in law enforcement activity
V Shevchuk
Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 2nd International …, 2020
272020
Criminalistic innovation: modern problems of formation and prospects for research. Perspectives of world science and education: abstracts of VIII International Scientific and …
V Shevchuk
CPN Publishing Group (April 22-24, 2020). Osaka, Japan, 2020
26*2020
Інноваційні напрямки розвитку криміналістики
ВМ Шевчук
Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій …, 2019
252019
Інновації у криміналістичній техніці: сучасні можливості й проблеми застосування
ВМ Шевчук
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету 43, 146-151, 2020
242020
Проблеми вдосконалення науково-технічного забезпечення слідчої діяльності
ВМ Шевчук
Питання боротьби зі злочинністю, 108-122, 2017
242017
Настільна книга слідчого: наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів
ВМШ кол. авт.: М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель
К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2003
242003
MODERN PROBLEMS OF FORMATION AND PROSPECTS FOR RESEARCHING THE CONCEPT OF CRIMINALISTIC INNOVATION
V Shevchuk
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 67-72, 2020
232020
Taktychni operatsii u kryminalistytsi: teoretychni zasady formuvannia ta praktyka realizatsii
VM Shevchuk
Kharkiv: Vyd. ahentsiia «Apostil»[in Ukrainian], 2013
222013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20