Віктор Михайлович Шевчук, Виктор Михайлович Шевчук, Viktor Shevchuk
Віктор Михайлович Шевчук, Виктор Михайлович Шевчук, Viktor Shevchuk
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Криміналістика
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВМ Глібко, АЛ Дудніков, ...
Видавництво" Право", 2008
1232008
Настільна книга слідчого
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВМ Шевчук
Вид. Дім Ін Юре, 2003
61*2003
Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти.—Кол. авторів: Глібко ВМ, Дудніков АЛ, Журавель ВА, Шевчук В.М. та ін./За ред. ВÞ Шепітька
ВЮ Шепітько
К.: Видавничий Дім «Ін Юре, 2001
61*2001
Методика розслідування контрабанди: проблеми теорії та практики. Монографія.
ВМ Шевчук
Х.: Гриф., 2003
34*2003
Ринок праці як інструмент регулювання освітньої галузі у сфері підготовки висококваліфікованої робочої сили
В Шевчук
Україна: аспекти праці, 20-25, 2010
202010
Криминалистика
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВМ Шевчук
Харьков Одиссей, 1999
18*1999
Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації. Монографія.
ВМ Шевчук
Х.: Вид. агенція "Апостіль", 2013
112013
Проблеми формування та застосування типових тактичних операцій у слідчій діяльності
В Шепітько, В Шевчук
112007
Формирование и использование тактической операции «Контрольная поставка» при расследовании контрабанды наркотиков
ВМ Шевчук
Митна справа, 14-26, 2003
112003
Роль типових тактичних операцій в системі забезпечення ефективності досудового слідства
В Шепітько, В Шевчук
Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр., 2007
102007
Слідчі ситуації та їх вплив на розробку тактичних операцій
ВМ Шевчук
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 125-129, 2013
72013
Криміналістична профілактика злочинів та її роль у побудові методики розслідування: дискусійні проблеми
В Шевчук
видавництво" Право", 2002
72002
Фінансово-промислові групи в Україні: додатковий шанс чи перешкода на шляху реформ?
В Шевчук
Економіка України, 11-18, 1997
71997
Розслідування незаконного обігу наркотичних засобів. Настільна книга слідчого/МП Панов, ВМ Шепітько, ВО Коновалова [та ін.]–3-ге вид., перероб. і доп
ВМ Шевчук
К.: Вид. Дім.«Ін Юре, 488, 2011
62011
ВИКОРИСТАННЯ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У СЛІДЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ
ВМШ ІМ Комаров
6*2010
Використання тактичних операцій у слідчій діяльності: теоретико-прикладні проблеми
ІМ Комаров, ВМ Шевчук
6*2010
Обстановка вчинення контрабанди як структурний елемент криміналістичної характеристики
ВМ Шевчук
Митна справа, 20-26, 2002
62002
Основи методики розслідування контрабанди: навчальний посібник
ВМ Шевчук
Х.: Нац. юрид. акад. України 49, 2001
62001
Основи методики розслідування контрабанди: Навч. посібник
ВМ Шевчук
Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001
6*2001
Слідча ситуація: поняття, структура, види та їх значення для оптимізації розслідування злочинів
ВМ Шевчук
Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал». Режим …, 2014
52014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20