Подписаться
Олександр Ващенко
Олександр Ващенко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ризики використання банківських платіжних карток
МВ Колдовський, ОМ Ващенко
Вісник Української академії банківської справи, 45-49, 2010
142010
Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій з питань реалізації делегованих повноважень
Т Ященко
Державне управління та місцеве самоврядування, 183-189, 2016
132016
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ: МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНКА МАСШТАБІВ
КГІ Шепель ТВ
ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА, 2021
82021
Фінансово-економічний механізм національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
ОМ Ващенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
72011
Перехідні процеси в сенсорних системах з газодифузійними електродами
ВП Чвірук, ОМ Ващенко
НТУ" ХПІ", 2008
62008
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»(для студентів спеціальності 073–Менеджмент освітньої програми «Управління …
ТВ Момот, ОМ Ващенко, НО Чех
5
Інвестиційна політика США як важлива складова співробітництва із Україною у 1992-2011 рр.
О Ващенко
Сіверянський літопис, 173-183, 2012
42012
Оцінка ризику клієнта банку на предмет можливості ним проводити операції по легалізації доходів
МВ Колдовський, ОМ Ващенко
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць …, 2009
42009
Моральні ризики як фундаментальний факторіснування тіньового сектора в економіці
ОМ Ващенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
32010
Прогнозирование влияния коррозии на характеристики амперометрических сенсоров
ОВ Лінючева, ОІ Букет, АВ Блуденко, ОМ Ващенко
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології 9 (2), 83-88, 2012
22012
Елімінування електромоторного ефекту амперометричного сенсора кисню
ОІ Букет, ОМ Ващенко
НТУ" ХПІ", 2010
12010
Проблеми розвитку механізму управління фінансовою безпекою підприємства
ЮМ Петренко, ОМ Ващенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
12009
Цифровi технологiї маркетингових комунiкацiй у стратегiях малого пiдприємства
Z Kaira, O Vaschenko, O Vaschenko
Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем, 63-71, 2020
2020
Цифрові технології маркетингових комунікацій у стратегіях малого підприємства
З Каїра, О Ващенко, О Ващенко
НПУ імені МП Драгоманова, 2020
2020
ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ТВОРУ МИСТЕЦТВА
О Ващенко
2019
Клінічний випадок: вроджений хілоторакс та хілоперітонеум у недоношеного новонародженого
ІО Анікін, ОВ Спахі, НА Міренкова, ЮК Самара, ЮС Голдобіна, ...
2019
ÁÓÄÎÂÀ ÒÀ ÏÎÂÅIJÍÊÀ  ÐÎÇ× ÈͲ вÇÍÎ˲ÃÀÍÄÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÓ ÊÎÁÀËÜÒÓ (²²²) Ç Ï²ÐÈÄÈÍÎÌ, 2-òÄÐÎÊÑȲ̲ÍÎ-3-ÔÅͲËÏÐÎϲÎÍÎÂÎÞ ÊÈÑËÎÒÎÞ ÒÀ Ò²ÎÊÀÐÁÀ̲ÄÎÌ
IВ Распертова, ОВ Ващенко, РД Лампека
2019
Кібербезпека–як інструмент виявлення та попередження корупційних правопорушень
ОМ Ващенко, АЛ Шутенко
2018
КОРРУПЦИЯ В БИЗНЕСЕ: КОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВНУТРИ БИЗНЕСОВОЙ СРЕДЫ
НО Чех, ОМ Ващенко
Современное состояние научных исследований и технологий в промышленности, 57-62, 2018
2018
ПРОБЛЕМИ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
ТВ МОМОТ, ОМ ВАЩЕНКО, РЮ ТЕСЛЕНКО
Програмний комітет, 251, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20