Олександр Ващенко
Олександр Ващенко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ризики використання банківських платіжних карток
МВ Колдовський, ОМ Ващенко
Вісник Української академії банківської справи, 45-49, 2010
162010
Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій з питань реалізації делегованих повноважень
Т Ященко
Державне управління та місцеве самоврядування, 183-189, 2016
102016
Фінансово-економічний механізм національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
ОМ Ващенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
62011
Оцінка ризику клієнта банку на предмет можливості ним проводити операції по легалізації доходів
МВ Колдовський, ОМ Ващенко
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць …, 2009
42009
Інвестиційна політика США як важлива складова співробітництва із Україною у 1992-2011 рр.
О Ващенко
Сіверянський літопис, 173-183, 2012
32012
Моральні ризики як фундаментальний факторіснування тіньового сектора в економіці
ОМ Ващенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
32010
Проблеми розвитку механізму управління фінансовою безпекою підприємства
ЮМ Петренко, ОМ Ващенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
12009
Цифровi технологiї маркетингових комунiкацiй у стратегiях малого пiдприємства
Z Kaira, O Vaschenko, O Vaschenko
Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем, 63-71, 2020
2020
Цифрові технології маркетингових комунікацій у стратегіях малого підприємства
З Каїра, О Ващенко, О Ващенко
НПУ імені МП Драгоманова, 2020
2020
ÁÓÄÎÂÀ ÒÀ ÏÎÂÅIJÍÊÀ  ÐÎÇ× ÈͲ вÇÍÎ˲ÃÀÍÄÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÓ ÊÎÁÀËÜÒÓ (²²²) Ç Ï²ÐÈÄÈÍÎÌ, 2-òÄÐÎÊÑȲ̲ÍÎ-3-ÔÅͲËÏÐÎϲÎÍÎÂÎÞ ÊÈÑËÎÒÎÞ ÒÀ Ò²ÎÊÀÐÁÀ̲ÄÎÌ
IВ Распертова, ОВ Ващенко, РД Лампека
2019
Кібербезпека–як інструмент виявлення та попередження корупційних правопорушень
ОМ Ващенко, АЛ Шутенко
2018
ПРОБЛЕМИ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
ТВ МОМОТ, ОМ ВАЩЕНКО, РЮ ТЕСЛЕНКО
Програмний комітет, 251, 2018
2018
MONITORING THE CURRENT STATE OF INTERREGIONAL DEVELOPMENT DISPROPORTION
ОВ Тофанюк, АС Зінчук, ОМ Ващенко
TIME DESCRIPTION OF ECONOMIC REFORMS, 89-99, 2018
2018
Моніторинг сучасного стану міжрегіональних диспропорцій розвитку
ОВ Тофанюк, АС Зінчук, ОМ Ващенко
Часопис економічних реформ, 89-99, 2018
2018
CORRUPTION IN BUSINESS: CORRUPT BEHAVIOUR INSIDE BUSINESS ENVIRONMENT
НО Чех, ОМ Ващенко
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 57-62, 2018
2018
ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ
М Колдовський, О Ващенко, О Колодізєв, Н Корецька
Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки, 209, 2018
2018
Антикорупційна програма юридичної особи: поняття, зміст та дискусійні питання
ОМ Ващенко, НО Чех, РЮ Тесленко
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 62-71, 2018
2018
Корупція в бізнесі: корупційна поведінка у внутрішньо бізнесовому середовищі
НО Чех, ОМ Ващенко
Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості, 57-62, 2018
2018
Тіньова економіка як загроза економічній безпеці України
ТВ Момот, ОМ Ващенко
Економіка і суспільство, 169-176, 2018
2018
Дослідження взаємодії естерів 5-(2-гідроксифеніл)-1, 2, 4-політриазолілоц то вих кислот з ураніл-іоном
ОВ Ващенко, ДМ Хоменко, РО Дорощук, ІВ Распертова, РД Лампека
Доповіді Національної академії наук України, 56-62, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20