Natalia Shcherbak
Natalia Shcherbak
науковий співробітник, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
Підтверджена електронна адреса в icbge.org.ua
НазваПосиланняРік
In vitro regeneration of Nicotiana africana plants from explants of different type and mesophyll protoplasts
VB Belokurova, IS Golovach, NL Shcherbak, NV Kuchuk
TSitologiia i genetika 38 (3), 9-15, 2004
52004
Obtaining and analysis of tоbассо, lettuce and rape plants transformed with human interferon alfa 2b gene
IM Gerasymenko, NM Lypova, LA Sakhno, NL Shcherbak, ...
Factors of Experimental Evolution of Organisms/Ed. VA Kunakh.–Kiev: Logos 7 …, 2009
42009
Genetic transformation of Nicotiana africana Merxm. with plasmids containing lox recombination sites].
NL Shcherbak, VB Belokurova, IK Komarnitski, NV Kuchuk, AS Dvornyk, ...
Tsitol. Genet. 38, 3-8, 2004
42004
Lox-dependent gene expression in transgenic plants obtained via Agrobacterium-mediated transformation
N Shcherbak, O Kishchenko, L Sakhno, I Komarnytsky, M Kuchuk
Cytology and genetics 47 (3), 145-155, 2013
22013
Генетическая трансформация растений Nicotiana africana Merxm. плазмидами, содержащи ми сайты рекомбинации lox
НЛ Щербак, ВБ Белокурова, ИК Комарницкий, НВ Кучук
Цитология и гене тика.–2004.–38, 3-8, 2004
22004
Регенерация in vitro растений Nicotiana africana из эксплантов разного типа и мезофильных протопластов
ВБ Белокурова, ИС Головач, НЛ Щербак, НВ Кучук
Цитология и генетика 38 (3), 9-15, 2004
22004
Cтворення трансгенних рослин салату, що містять ген зшитого білка антигенів ESAT6: Ag85b з Mycobacterium tuberculosis
АВ Кузьменко, ЛВ Маринченко, НЛ Щербак, МЮ Василенко, МВ Кучук
Наукові вісті Національного технічного університету України Київський …, 2013
12013
Перспективы применения в ветеринарной медицине трансгенных растений, синтезирующих физиологически активный интерферон α2b человека
ЮВ Шелудько, ИМ Герасименко, НЛ Щербак, ЛА Сахно, НН Липовая, ...
Ветеринарна медицина, 528-531, 2009
12009
A Study of the Influence of lox Sites of the Cre-lox Recombination System on the Expression of the Promoter-Free bar Gene in Transgenic Plants
NL Shcherbak, VB Belokurova, IO Getsko, IK Komanitskii, NV Kuchuk
Cytology and Genetics 40 (1), 1-6, 2006
12006
The influence of lox-sites of the Cre lox recombination system on promoterless bar gene expression in transgenic plants].
NL Shcherbak, VB Belokurova, IO Getsko, IK Komarnitsky, NV Kuchuk, ...
Tsitol. Genet. 40, 57-62, 2006
12006
The influence of lox-sites of the Cre lox recombination system on promoterless bar gene expression in transgenic plants].
NL Shcherbak, VB Belokurova, IO Getsko, IK Komarnitsky, NV Kuchuk, ...
Tsitol. Genet. 40, 57-62, 2006
12006
Правобережна Україна в державно-правовій системі Російської імперії кінця ХVІІІ–першої половини ХІХ ст.
N Shcherbak
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ 103 (2), 288-297, 2017
2017
Отримання стійких до гербіциду фосфінотрицину трансгенних рослин пшениці сорту Зимоярка трансформацією in vitro
ІР Горбатюк, НЛ Щербак, МО Банникова, ЛГ Великожон, МВ Кучук, ...
Физиология растений и генетика, 65-74, 2016
2016
Отримання трансгенних рослин Nicotiana benthamiana, в яких проходить експресія генів проліл-4-гідроксилази людини
НЛ Щербак, МЮ Василенко, МВ Кучук
Фактори експериментальної еволюції організмів 17, 265-269, 2015
2015
Получение трансгенных растений салата с геном сладкого белка тауматина II
ІП Копотун, НЛ Щербак
Наукові вісті Національного технічного університету України" Київський …, 2015
2015
Lox-опосередкована експресія gus гена в трансгенних рослинах тютюну
НЛ Щербак, МВ Кучук
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Біологія, 28-36, 2015
2015
Получение трансгенных растений земляники садовой и салата, несущих ген сладкого белка тауматина II
NL Shcherbak, IN Kurchenko, EM Yurieva, MV Kuchuk
Фактори експериментальної еволюції організмів 12, 330-334, 2013
2013
Creation of Lettuce Transgenic Plants Carrying Gene of the Mycobacterium Tuberculosis Antigens ESAT6: Ag85B Fusion Protein.
AV Kuzmenko, LV Marynchenko, NL Shcherbak, MY Vasilenko, ...
Naukovi visti NTUU-KPI 89 (3), 2013
2013
Создание трансгенных растений салата, содержащих ген сшитого белка антигенов ESAT6:Ag85B из Mycobacterium tuberculosis
АВ Кузьменко, ЛВ Маринченко, НЛ Щербак, МЮ Василенко, МВ Кучук
Наукові вісті Національного технічного університету України" Київський …, 2013
2013
Original Studies-Genetic transformation of the plant Nicotina africana Merxm. by plasmids containing lox recombination sites.
NL Shcherbak, VB Belokurova, IK Komarnitskii, NV Kuchuk
Cytology and Genetics 38 (4), 1-6, 2004
2004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20