Леся Василенко
Леся Василенко
Кандидат психологічних наук доцент психології Дрогобицького державного педагогічного університету
Verified email at drohobych.net
TitleCited byYear
Вікова психологія: Навчальний посібник
МВ Савчин, ЛП Василенко
К.: Академвидав 360, 2005
5122005
Психолого-педагогічні умови активізації особистісно-професійного саморозвитку майбутнього педагога [Електронний ресурс]
Л Василенко
Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації, 2011
92011
Вiкова психологiя
МВ Савчин, ЛП Василенко
92006
Вікова психологія: навч. посіб.–2-ге вид., стереотип
МВ Савчин, ЛП Василенко
К.: Академвидав, 2009
82009
Вiкова психологiя: Навчальний посiбник
МВ Савчин, ЛП Василенко
72006
Вiкова психологiя: Навч. посiб
МВ Савчин, ЛП Василенко
72005
Фінансипідприємства: Навч. посібник Ч. 2
ЛП Василенко, ЛВ Гут
Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ 239, 174, 2005
62005
Возрастная психология: учебное пособие
МВ Савчин, ЛП Василенко
Дрогобич:„Вiдродження”, 287, 2001
52001
Шляхи активізації інноваційно-інвестиційних процесів розвитку підприємств залізничної галузі
ВВ Дикань, ЛП Василенко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2014
42014
Вікова психологія/МВ Савчин, ЛВ Василенко
М Савчин
К.: Академвидав, 2005
32005
Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб./Мирослав Васильович Савчин, Леся Павлівна Василенко
МВ Савчин
К.: Академвидав, 2006
22006
Вікова психологія: навч. посібник/Леся Павлівна Василенко, Мирослав Васильович Савчин
ЛП Василенко
К.: Академвидав (Альма-матер), 2005
22005
Впровадження технології особистісно-професійного розвитку майбутнього педагога в практику викладання психологічних дисциплін
ЛП Василенко, ІЯ Василенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2017
2017
Розвиток соціально-психологічної компетентності майбутнього вчителя початкової школи при викладанні математичних дисциплін у ВНЗ
ВІЯ Василенко Л.П.
Матеріали ХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції …, 2017
2017
Особливості психологічного супроводу особистісно-професійного розвитку майбутнього педагога при викладанні психологічних дисциплін
Л Василенко
Матеріали ХХХІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції …, 2017
2017
Шляхи активізації особистісно-професійного розвитку майбутнього педагога
ВЛП Василенко І.Я.
Особистісно-професійний розвиток майбутнього педагога: монографія // За ред …, 2014
2014
Профессиональная идентичность как условие cоциально-психологического здоровья учителя
ВЛП Савчин М.В.
Актуальные проблемы социальной психологии: сб. науч. тр. /Бел. гос …, 2014
2014
Психолого-педагогічні основи інтерактивної взаємодії вчителя і учнів на уроках математики
Л Василенко, І Василенко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2012
2012
Психолого-педагогічні умови особистісно-професійного розвитку майбутнього педагога
ВЛ П.
Освіта регіону, 407-411, 2011
2011
СЕКЦІЯ 8 ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ
ОЮ Булгакова, ЛП Василенко, ВО Вовк, ОПП СУПРОВОДУ, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20