Бердянський університет менеджменту і бізнесу
Бердянський університет менеджменту і бізнесу
м. Бердянськ
Verified email at bumib.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Економіка вищої освіти: тенденції та перспективи реформування
ЛІ Антошкіна
К.: Видавничий дім „Корпорація, 68, 2005
742005
Податкове навантаження в Україні
ВО Білостоцька, ВІ Островецький
Фінанси України, 75-79, 2002
642002
Трудовий потенціал України: формування та використання: монографія
ІІ Бажан
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 2006
522006
Маркетинговий менеджмент:[навч. посіб.]
ВП Пелішенко
Пелішенко ВП–К.: Центр навчальної літератури, 2003
462003
Сутність категорії «трудовий потенціал» та її економічна природа
ІІ Бажан
Формування ринкових відносин в Україні, 20, 2003
442003
Науково-методичні основи державного регулювання вищої освіти
ЛІ Антошкіна
Атореф. дис.… д. е, 03, 2005
432005
Формування та управління витратами виробництва
ЛГ Цимбалюк, НП Скригун
Донецьк: Юго-Восток, 2009
362009
Культурні пограниччя: новий погляд на стару проблему
ОМ Сухомлинов
Донецьк: ТОВ «ЮгоВосток Лтд, 2008
342008
Культурні пограниччя: новий погляд на стару проблему
ОМ Сухомлинов
Донецьк: ТОВ «ЮгоВосток Лтд, 2008
342008
Вища освіта в системі суспільних інтересів: Монографія
ЛІ Антошкіна
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд 284, 2008
322008
Економічні права і свободи людини і громадянина в Україні
ЮМ Фролов, ЮН Фролов
312005
Аналіз тенденцій розвитку туристичної сфери України та науково-методичні напрями вдосконалення її державного регулювання
ДІ Соловйов
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 9, 2010
302010
Соціальні детермінанти національної безпеки України: теорія, методологія, практика
АЛ Баланда
АЛ Баланда, 2008
302008
Депозитна політика комерційних банків України на сучасному етапі
МВ Олексенко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 16, 2011
282011
Экономический механизм социального страхования
В Столяров, Л Васечко
Столяров, Л. Васечко [Электронный ресурс]. URL: http://efaculty. kiev. ua …, 2012
262012
Державна інноваційна політика в умовах формування інноваційної моделі розвитку
ІА Сільченко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу 1 (9), 31-35, 2010
242010
Доходи населення в контексті безпечного розвитку особи та суспільства
А Баланда
Україна: аспекти праці, 3-7, 2006
242006
Оцінка фінансового стану підприємства: сутність та необхідність
РВ Руда
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 9, 2010
222010
Економічний механізм соціального страхування
ВФ Столяров, ЛІ Васечко
Фінанси України, 31-43, 2007
222007
Безпека як соціальний феномен: дискурс людського розвитку
А Баланда
Україна: аспекти праці, 2007
222007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20