Подписаться
Olena Primierova (Прімєрова О.К.)
Olena Primierova (Прімєрова О.К.)
National University of Kyiv-Mohyla academy (Національний університет "Києво-Могилянська академія")
Подтвержден адрес электронной почты в домене ukma.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Системний аналіз формування державної політики в умовах макроекономічної дестабілізації
І Лук'яненко, Д Віт, О Прімєрова, Р Семко, В Токарчук, О Фарина, ...
712017
Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку. Монографія
ІО Лютий, ТВ Грищенко, ОВ Любкіна, СЗ Мошенський, ОП Білик, ...
К.: Центр учбової літератури, 2008
58*2008
Теорія статистики: підручник
НВ Ковтун, ЕВ Галицька
Київ: ВПЦ «Київський університет, 2008
31*2008
Ринок карткових платежів України: Міжнародний досвід та національне регулювання
В Кравчук, О Прем’єрова
К.: АДЕФ-Україна 60, 80, 2012
302012
Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні/за ред. ВД Базилевича
І Вернадський
К.: Знання 862 (2), 2009
282009
GLOBALIZATION, GROWTH AND INEQUALITY: TESTING CAUSALITY AND ASYMMETRIES
J Abakumova, O Primierova
Ekonomicko-manazerske spektrum 12 (2), 83-95, 2018
242018
Economic growth, globalisation and income inequality: The case of Ukraine
J Abakumova, O Primierova
Economics 10, 11th, 2018
232018
Фінансова політика в умовах тінізації та дисбалансів на ринку праці: методологія та інструментарій: монографія
І Лук'яненко, Д Віт, М Оліскевич, С Шумська, В Близнюк, О Прімєрова, ...
222020
Особливості діяльності банків з іноземним капіталом
ОК Прімєрова
Формування ринкових відносин в Україні, 40-43, 2007
152007
Податкове стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні
Т Буй, О Прімєрова
13*2018
Особливості монетарної політики в Україні на сучасному етапі
ОК Прімєрова, ВО Янчук
Ефективна економіка: електронне наук. фахове вид, 2017
132017
Розвиток банківської системи України в умовах фінансової глобалізації
ОК Прімєрова
К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2009
132009
Оцінка участі іноземного капіталу у банківській системі України
ОК Прімєрова
НДІ статистичних досліджень, 2009
122009
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
ОК Прімєрова
Ефективна економіка, http://www.economy.nayka.com.ua/?op=7, 2016
112016
Вивчення економіки методами системної динаміки в Національному університеті" Києво-Могилянська академія"
О Прімєрова, П Дадашова
112015
Globalization and export flows between Eurasian Economic Union countries: a gravity model approach
J Abakumova, O Primierova
SHS Web of Conferences 74, 06001, 2020
102020
Оцінювання впливу фінансової інтеграції на економічний розвиток країни
OК Прімєрова
Банківська справа 5, 40-50, 2009
7*2009
Dynamics of propensity to personal finansial savings in the post-crisis period: case of Belarus and Ukraine
O Primierova, I Abakumova
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 72-78, 2014
62014
Інтеграція банківських систем як організаційна інновація і потреба розвитку світового фінансового ринку
ОК Прімєрова
Проблеми науки, 31-37, 2008
52008
Проблеми та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні
О Прімєрова, А Кириченко
32018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20