Підписатись
Швидко Олена Володимирівна
Швидко Олена Володимирівна
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Підтверджена електронна адреса в ndu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Лабораторний практикум з неорганічної хімії
СА Циганков, ОВ Швидко
Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2023
2023
Будова речовини з основами стереохімії
СА Циганков, ОВ Швидко, ВО Янченко
НДУ імені Миколи Гоголя, 2020
2020
Комп'ютерні технології навчання при викладанні неорганічної хімії
ОВШ Т.В.Репетуха, С.А.Циганков, В.В.Суховєєв
Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії. Ніжин, 117–119, 2017
2017
Інформаційно-комунікаційний супровід формування політехнічного мислення майбутніх фахівців–хіміків
ЦСА Швидко О. В. Горова Ю. М., Москаленко О. В.
IV Міжнародна заочна науково-практична конференція молодих учених …, 2017
2017
Похідні о-амінобензойної кислоти як потенційні фармакологічні препарати
ВВС О.В. Швидко, С.А. Циганков
Координаційні сполуки: синтез і властивості. Ніжин, 74–75, 2016
2016
Пошук нових фармакологічних препаратів на основі ціанурхлориду
ОВШ С.А. Циганков, В.В. Суховєєв
Координаційні сполуки: синтез і властивості. Ніжин, 72–73, 2016
2016
Дослідження фармакологічної активності амінопохідних сим-триазину
ОВШ С.А.Циганков, В.В.Суховєєв
Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до …, 2016
2016
Пошук нових фармакологічних засобів на основі металохелатів амінопохідних s-триазину
ШОВ Циганков С.А., Т.В.Репетуха, Суховєєв В.В.
Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії. Ніжин, 147–152, 2016
2016
Етапи роботи з психічною травмою згідно з концепцією Дж. Герман
ЯЄ Ляшин
Національна академія внутрішніх справ, 2016
2016
Металокомплекси з органічними лігандами як перспективні антиокислювальні присадки до нафтопродуктів
САЦ О.В Москаленко., В.В Суховєєв., О.В.Швидко
Домбровські хімічні читання. Чернівці, 79, 2015
2015
Пошук нових фармакологічних засобів на основі нанокластерів кобальту Co3(µ3–CR)(CO)9
ОВШ Т.О. Баранова, С.А.Циганков, В.В.Суховєєв
Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії. Ніжин., 11–15, 2015
2015
Дослідження антиокиснювальної ефективності похідних сим-триазину
ОВШ С.А. Циганков, В.В.Суховєєв
Сучасні проблеми природничих наук та методики викладання (до 80 річниці від …, 2013
2013
Дослідження антиокиснювальної ефективності похідних амінокислот на основі цианурхлориду
ОВШ С.А. Циганков, В.В.Суховєєв
Сучасні проблеми природничих наук та методики викладання (до 80 річниці від …, 2013
2013
Компетентністно-контекстна організація науково-дослідної роботи учнів профільних хімічних класів
СВВ Москаленко О.В., Швидко О.В.
Методичні рекомендації щодо підготовки дослідницьких робіт учнями-членами …, 2012
2012
Синтез металокомплексних сполук на основі 4,6-біс-(етиламіно)-1,3,5-триазин-2-гліцину та дослідження їх деяких властивостей
КОЛ Лисенко М.Б., Суховєєв В.В., Швидко О.В.
Домбровські хімічні читання. Ніжин, 39-40, 2012
2012
Технологічно-компетентнісний підхід при організації наукової діяльності з хімії учнів профільних класів
САЦ О.В. Москаленко, В.В. Суховєєв, О.В. Швидко
Актуальні питання природничих наук та методики викладання (до 70 річниці з …, 2012
2012
Трьохядерні кластери кобальту Cо3(3–C–R)(CO)9 – поліфункціональні присадки до нафтопрордуктів
ШОВ Циганков С.А., Суховєєв В.В.
Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до …, 2011
2011
Дослідження протизношувальної ефективності кластерів кобальту
ШОВ Циганков С.А., Суховєєв В.В., Москаленко О.В.
Координаційні сполуки: синтез і властивості. Ніжин, 72–73, 2010
2010
Суховєєв В.В, Сенченко Г.Г., Швидко О.В., Приплавко С.О.
СN властивостей
Домбровські хімічні читання. Тернопіль, 158, 2007
2007
Дослідження рістрегулюючої дії на зернові культури N-сульфолен-2-іл-імінокислот
СОВ Суховєєв В.В., Сенченко Г.Г., Швидко О.В., Ковтун Г.О., Приплавко С.О ...
Природничі науки на межі століть (до 70-річчя природничо-географічного …, 2004
2004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20