Кириченко Римма (Kyrychenko Rymma)
Кириченко Римма (Kyrychenko Rymma)
Київський національний університет технологій та дизайну
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив смислової структури тексту на його розуміння студентами
РВ Кириченко
Римма Вікторівна Кириченко: Дис… канд. психол. наук 19, 2004
142004
Комунікативний потенціал особистості студентів вищих технічних навчальних закладів
РВ Кириченко
Вісник Одеського національного університету. Психологія, 2012
72012
Особливості розвитку креативності майбутніх педагогів
РВ Кириченко
Актуальні проблеми психології, 2013
22013
Самопрезентація особистості у віртуальному комунікативному просторі
РВ Кириченко
Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу, 2018
12018
Дослідження проблеми агресивної поведінки сучасної молоді
РВ Кириченко
Virtus, 2017
12017
Вплив емоцій та почуттів на здоров'я людини
ГО Дубінецька, РВ Кириченко
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
12016
Емоційний інтелект як фактор ділової успішності керівника
РВ Кириченко
Інноваційний потенціал української науки–XXI сторіччя, 2014
12014
Психологічне дослідження навчально-професійної мотивації майбутніх педагогів
Р Кириченко, А Колодяжна
НПУ імені МП Драгоманова, 2021
2021
Психологічне дослідження ставлення студентів до моди
РВ Кириченко, ТО Шеляг
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку, 2020
2020
Розвиток самоповаги у майбутніх педагогів
РВ Кириченко, ЄО Сімчук
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 2020
2020
Технології формування сприятливого соціально-психологічного клімату у педагогічному колективі
РВ Кириченко
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 2020
2020
Проблеми викладання психології студентам технічних закладів вищої освіти
РВ Кириченко
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 2019
2019
Компетентнісний підхід до підготовки майбутнього педагога-дизайнера
РВ Кириченко, МС Скоробагатько, ЮО Івашко
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 2019
2019
Феномен харизматичного викладача вищої школи
РВ Кириченко
Virtus, 2018
2018
Педагогічне лідерство як засіб вдосконалення процесу управління студентами
РВ Кириченко
Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи, 2018
2018
Розвиток творчого мислення майбутніх педагогів-дизайнерів
РВ Кириченко
Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської …, 2017
2017
Вплив моди на психологію мас
ОМ Мороко, РВ Кириченко
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
2016
Теоретичні основи формування комунікативної культури майбутніх педагогів
ГІ Висоцька, РВ Кириченко
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
2016
Подружній конфлікт як психологічний феномен
ЕІ Зезекало, РВ Кириченко
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
2016
Розвиток творчих здібностей студентів
ЮО Гарбуза, РВ Кириченко
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20