Кафедра хімії та методики навчання хімії
Кафедра хімії та методики навчання хімії
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Індивідуальне навчально-дослідне завдання як форма організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання
ОАБ Т.М. Дабіжук
Рідна школа, 37-39, 2008
232008
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів
В Сипченко, С Бурчак, Ю Прокопенко
Гуманізація навчально-виховного процесу, 165-171, 2014
82014
Дослідження процесу взаємодії природних фосфатів з гідросульфатами лужних металів
Т Василінич
Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана …, 2011
32011
Тестові завдання з методики навчання хімії: Навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів
ТС Іваха, ОА Блажко
Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер, 2009
32009
Змішані складні добрива на основі фосфатної сировини України
ТМ Василінич, ДІ Крикливий, ІВ Михайлова
Хімічна промисловість України, 3-4, 1999
31999
Очищення стічних вод від іонів хрому адсорбцією на природних сорбентах/[Мальований МС, Сакалова ГВ, Василінич ТМ]
МС Мальований
Збірник наукових статей “ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з …, 2011
22011
Хімія: Підручник для 7 класу/Ольга Григорівна Ярошенко
ОГ Ярошенко
К.: Станіца-Київ 112, 2007
22007
Реагентне перероблення та хроматографічний контроль вторинних розчинів пестициду" Фентіурам"
АП Ранський, ОВ Сандомирський, ВГ Петрук, ГД Петрук, ...
ВНТУ, 2004
22004
Дослідження ефективності очищення стічних вод від іонів важких металів з використанням природних адсорбентів: монографія
ГВ Сакалова, ТМ Василінич, ТМ Василинич
Вінниця: ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2019
12019
Перспективи застосування бентонітових глин при очищенні стічних вод від іонів важких металів
НВ Онофрійчук, МС Мальований, ТМ Василінич, ГВ Сакалова
Матеріали конференції VI Всеукраїнського з’їзду екологів, 21-22 вересня 2017 …, 2017
12017
Тестовий контроль знань студентів з методики навчання хімії у старшій профільній школі
ОА Блажко
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015
12015
ДОСЛІДЖЕННЯ СОРБЦІЙНОГО ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ КУПРУМУ (ІІ) З ВОДИ ГЛИНАМИ ЧЕРКАСЬКОГО РОДОВИЩА
ГВ Сакалова
ВІСНИК, 2013269, 2013
12013
Одержання та оцінка якості в'яжучих речовин при переробці фосфатної сировини
РД Крикливий
ВНТУ, 2012
12012
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ХРОМУ (ІІІ) НА ПРИРОДНИХ АДСОРБЕНТАХ
ТМ Василінич, ГВ Сакалова, АЮ Курлянцева
Видавництво Львівської політехніки, 2012
12012
Підготовка студентів до профільного навчання хімії: теоретичний аналіз
ОА Блажко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
12012
Дослідження ефективності очищення стоків шкіряного виробництва природними адсорбентами
ТМ Василінич
Вісник Хмельницького національного університету, 154-157, 2011
12011
Екстракційна переробка фосфатної сировини гідросульфатами лужних металів
ТМ Василінич
Вісник КрНУ ім. М. Остроградського, 165-167, 2011
12011
Очищення стічних вод шкіряного виробництва від іонів хрому адсорбцією на природних цеолітах
МС Мальований, ОР Ярема, ГВ Сакалова, ТМ Василінич
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
12010
Організація навчального процесу з дисципліни «Шкільний курс хімії та методика його викладання» в умовах кредитно-модульної системи/ОА Блажко//Наукові записки Вінницького …
ОА Блажко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2010
12010
Відновлення трикальційфосфату газовими відновниками в присутності хлору
РД Крикливий
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005
12005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20