Кафедра хімії та методики навчання хімії
Кафедра хімії та методики навчання хімії
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.net - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Індивідуальне навчально-дослідне завдання як форма організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання
ОАБ Т.М. Дабіжук
Рідна школа, 37-39, 2008
212008
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів
В Сипченко, С Бурчак, Ю Прокопенко
Гуманізація навчально-виховного процесу, 165-171, 2014
7*2014
Тестові завдання з методики навчання хімії: Навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів
ТС Іваха, ОА Блажко
Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер, 2009
32009
Змішані складні добрива на основі фосфатної сировини України
ТМ Василінич, ДІ Крикливий, ІВ Михайлова
Хімічна промисловість України, 3-4, 1999
31999
Хімія. Підручник для 7 класу
О Ярошенко
Litres, 2017
22017
Очищення стічних вод від іонів хрому адсорбцією на природних сорбентах/[Мальований МС, Сакалова ГВ, Василінич ТМ]
МС Мальований
Збірник наукових статей “ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з …, 2011
22011
Реагентне перероблення та хроматографічний контроль вторинних розчинів пестициду" Фентіурам"
АП Ранський, ОВ Сандомирський, ВГ Петрук, ГД Петрук, ...
ВНТУ, 2004
22004
Тестовий контроль знань студентів з методики навчання хімії у старшій профільній школі
ОА Блажко
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015
12015
Одержання та оцінка якості в'яжучих речовин при переробці фосфатної сировини
РД Крикливий
ВНТУ, 2012
12012
Підготовка студентів до профільного навчання хімії: теоретичний аналіз
ОА Блажко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
12012
Екстракційна переробка фосфатної сировини гідросульфатами лужних металів
ТМ Василінич
Вісник КрНУ ім. М. Остроградського, 165-167, 2011
12011
Організація навчального процесу з дисципліни «Шкільний курс хімії та методика його викладання» в умовах кредитно-модульної системи/ОА Блажко//Наукові записки Вінницького …
ОА Блажко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2010
12010
Відновлення трикальційфосфату газовими відновниками в присутності хлору
РД Крикливий
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005
12005
СИНТЕЗ ПРОЛОНГОВАНИХ ДОБРИВ ШЛЯХОМ АДСОРБЦІЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ ЦЕОЛІТОМ З КОМУНАЛЬНИХ СТОКІВ
ГВ Сакалова, ТМ Василінич, ГД Петрук
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 29-34, 2018
2018
ВИКОРИСТАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ СОРБЕНТІВ У ВИРОБНИЦТВІ ДОБРИВ З АЗОТОВМІСНИМ ЕЛЕМЕНТОМ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН
ОО Кондратюк, ГВ Литкей, ГВ Сакалова, ТМ Василінич
Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та …, 2018
2018
Адсорбційне очищення стічних вод гальванічних виробництв від іонів нікелю (ІІ)
ТМ Василінич, Н Онофрійчук, І Токарик, І Попадюк
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017
2017
Дослідження екстракційної переробки фосфатної сировини
ТМ Василінич, Я Іванюк, Я Иванюк, А Звада
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017
2017
Адсорбційне вилучення іонів цинку з води глинами Черкаського родовища
ТМ Василінич, О Дудар, О Пономаренко
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017
2017
Перспективи застосування бентонітових глин при очищенні стічних вод від іонів важких металів
НВ Онофрійчук, МС Мальований, ТМ Василінич, ГВ Сакалова
Матеріали конференції VI Всеукраїнського з’їзду екологів, 21-22 вересня 2017 …, 2017
2017
Одержання мінерального добрива з концентрату іонного обміну
МС Мальований, ТМ Василінич, ГВ Сакалова, ЯЮ Іванюк
Матеріали конференції VI Всеукраїнського з’їзду екологів, 21-22 вересня 2017 …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20