Кафедра хімії та методики навчання хімії
Кафедра хімії та методики навчання хімії
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.net - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Індивідуальне навчально-дослідне завдання як форма організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання
ОАБ Т.М. Дабіжук
Рідна школа, 37-39, 2008
212008
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчальних практик
НО Котенко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
6*2011
Тестові завдання з методики навчання хімії: Навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів
ТС Іваха, ОА Блажко
Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер, 2009
32009
Змішані складні добрива на основі фосфатної сировини України
ТМ Василінич, ДІ Крикливий, ІВ Михайлова
Хімічна промисловість України, 3-4, 1999
31999
Хімія. Підручник для 7 класу
О Ярошенко
Litres, 2017
22017
Очищення стічних вод від іонів хрому адсорбцією на природних сорбентах/[Мальований МС, Сакалова ГВ, Василінич ТМ]
МС Мальований
Збірник наукових статей “ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з …, 2011
22011
Реагентне перероблення та хроматографічний контроль вторинних розчинів пестициду" Фентіурам"
АП Ранський, ОВ Сандомирський, ВГ Петрук, ГД Петрук, ...
ВНТУ, 2004
22004
Перспективи застосування бентонітових глин при очищенні стічних вод від іонів важких металів
НВ Онофрійчук, МС Мальований, ТМ Василінич, ГВ Сакалова
Матеріали конференції VI Всеукраїнського з’їзду екологів, 21-22 вересня 2017 …, 2017
12017
Тестовий контроль знань студентів з методики навчання хімії у старшій профільній школі
ОА Блажко
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015
12015
Одержання та оцінка якості в'яжучих речовин при переробці фосфатної сировини
РД Крикливий
ВНТУ, 2012
12012
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ХРОМУ (ІІІ) НА ПРИРОДНИХ АДСОРБЕНТАХ
ТМ Василінич, ГВ Сакалова, АЮ Курлянцева
Видавництво Львівської політехніки, 2012
12012
Підготовка студентів до профільного навчання хімії: теоретичний аналіз
ОА Блажко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
12012
Екстракційна переробка фосфатної сировини гідросульфатами лужних металів
ТМ Василінич
Вісник КрНУ ім. М. Остроградського, 165-167, 2011
12011
Очищення стічних вод шкіряного виробництва від іонів хрому адсорбцією на природних цеолітах
МС Мальований, ОР Ярема, ГВ Сакалова, ТМ Василінич
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
12010
Організація навчального процесу з дисципліни «Шкільний курс хімії та методика його викладання» в умовах кредитно-модульної системи/ОА Блажко//Наукові записки Вінницького …
ОА Блажко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2010
12010
Відновлення трикальційфосфату газовими відновниками в присутності хлору
РД Крикливий
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005
12005
ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЙНОГО ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ НІКЕЛЮ (ІІ) БЕНТОНІТОВИМИ ГЛИНАМИ
ГВ Сакалова, ТМ Василінич, ГД Петрук, ОА Шевчук
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 21-26, 2019
2019
Дослідження ефективності очищення стічних вод від іонів важких металів з використанням природних адсорбентів: монографія
ГВ Сакалова, ТМ Василінич, ТМ Василинич
Вінниця: ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2019
2019
СИНТЕЗ ПРОЛОНГОВАНИХ ДОБРИВ ШЛЯХОМ АДСОРБЦІЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ ЦЕОЛІТОМ З КОМУНАЛЬНИХ СТОКІВ
ГВ Сакалова, ТМ Василінич, ГД Петрук
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 29-34, 2018
2018
Синтез пролонгованих добрив шляхом адсорбції елементів живлення цеолітом з комунальних стоків
ГВ Сакалова, ТМ Василінич, ГД Петрук
Вісник Вінницького політехнічного інституту.№ 6: 29-34., 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20