Підписатись
Shkarban Inna / Шкарбан Інна
Shkarban Inna / Шкарбан Інна
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05
ІВ Шкарбан
Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2007
2*2007
Інформаційно-комунікаційні технології в особистісно орієнтованій навчальній діяльності вчителя на практичних заняттях з іноземної мови у вищій школі
І Шкарбан
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2018
12018
ОРГАНІЗАЦІЯ ФОРУМ ДИСКУСІЙ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ЗА МЕТОДИКОЮ SWOT-АНАЛІЗУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕПРОФІЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ORGANIZATION OF FORUM DISCUSSIONS IN FOREIGN LANGUAGE ON THE …
ІВ Шкарбан
Інноваційна педагогіка.—2022.—Вип 44, 134-137, 0
1
Development of students' intercultural competence by foreign language means
I Shkarban
Language Teaching at Higher Education Institutions at the Modern Stage …, 2024
2024
Робоча програма навчальної дисципліни" Іноземна мова професійного спрямування" для студентів 1 курсу спеціальності 111 Математика другого (магістерського) освітнього рівня …
О Каліберда, І Шкарбан
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2023
2023
Програма практики «Практика виробнича (мовна)» для студентів 4 курсу спеціальності 032 «Історія та археологія», освітнього рівня ПЕРШИЙ (бакалаврський), освітня програма 032 …
ІВ Шкарбан
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2023
2023
Basics of scientific foreign language communication for masters majoring in history: methodological aspect
I Shkarban
Teaching Languages at Higher Educational Establishments at the Present Stage …, 2023
2023
Methodological Aspects of the First Foreign Language Course for Bachelors of History and Archaeology
I Shkarban
Освітологічний дискурс 1 (40), 134-151, 2023
2023
History focused study of the First Foreign Language (methodological aspect)
ІВ Шкарбан
2022
Робоча програма «Перша іноземна мова (англійська)» для студентів 2 курсу спеціальності 032 «Історія та археологія», освітнього рівня перший (бакалаврський), освітньої програми …
ІВ Шкарбан
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
2022
Linguistic aspect of modality in modern math discourse in English
ІВ Шкарбан
Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного …, 2022
2022
Adverbial markers of modality in modern English mathematical discourse
ІВ Шкарбан
The VI International Scientific and Practical Conference «Tendencies of …, 2022
2022
Прислівникові маркери модальності в сучасному англомовному математичному дискурсі
І Шкарбан
The VI International Scientific and Practical Conference «Tendencies of …, 2022
2022
Наукова дискусія як метод організації навчання іноземних мов (компетентнісний підхід)
І Шкарбан
Science, practice and theory. Proceedings of the IV International Scientific …, 2022
2022
Робоча програма навчальної дисципліни" Іноземна мова" для студентів 1 курсу спеціальності 052 Політологія першого (бакалаврського) освітнього рівня освітньої програми 052.00 …
ІВ Шкарбан
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
2022
Organization of forum discussions in foreign language on the base of SWOT-analysis methods for students of non-core specialties
ІВ Шкарбан
Інноваційна педагогіка 2 (44), 134-137, 2022
2022
Інтенсифікація процесу навчання іноземної мови студентів непрофільних спеціальностей за допомогою технологій візуалізації змістового компоненту
ІВ Шкарбан
Інноваційна педагогіка 1 (34), 192-196, 2021
2021
CONCEPT MAPPING STRATEGY IN STUDENTS’FOREIGN LANGUAGE LEARNING ACADEMIC PERFORMANCE
I Shkarban
The 12 th International scientific and practical conference «IMPACT OF …, 2020
2020
Concept mapping strategy in students' foreign language learning academic performance
ІВ Шкарбан
2020
Team working in foreign language learning through a challenge-based virtual higher education environment
ІВ Шкарбан
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20