Григорій Жемела
Григорій Жемела
Полтавська державна аграрна академія
Verified email at pdaa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Улучшение качества зерна озимой пшеницы и кукурузы
АА Созинов, ГП Жемела
М.: Колос, 29-30, 1983
1211983
Агротехнічні основи підвищення якості зерна
ГП Жемела, АГ Мусатов
К.: Урожай 160, 57, 1989
541989
Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва
ГП Жемела, ВІ Шемавньов, ММ Маренич, ОМ Олексюк
Жемела ГП, Шевельов ВІ, Олексюк ОМ–Полтава: РВВ TERRA, 2003
522003
Добрива, урожай і якість зерна
ГП Жемела
К.: Урожай 13 (6), 1991
391991
Справочник по качеству зерна
ГП Жемела
Урожай, 1977
251977
Якість зерна озимої пшениці
ГП Жемела
К.: Урожай, 5-6, 1973
191973
Технологiя зберiгання i переробки продукцiї рослинництва
ГП Жемела, ВI Шемавньов, ОМ Олексюк
162003
Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва
ГП Жемела
Жемела ГП/Підручник/–Полтава, 2006
142006
Эффективность азотных удобрений при разных способах и сроках применения под озимую пшеницу
ГП Жемела
Селекция и сортовая агротехника озимой пшеницы.–М.: Колос, 286-293, 1979
101979
Роль погодних факторів у поліпшенні якості зерна озимої пшениці
ГП Жемела, АВ Сидоренко, МІ Кулик
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 16-22, 2007
82007
Проблеми селекції озимої пшениці на якість зерна
ГП Жемела
Наукові праці Полтавської ДАА 4 (24), 3-7, 2005
82005
Поліпшення якості зерна польових культур за допомогою використання добрив
ГП Жемела
Удобрення польових культур при інтенсивних технологіях вирощування.–К …, 1990
81990
Влияние органических и минеральных удобрений на урожай и качество зерна озимой пшеницы при различных способах обработки почвы
ГП Жемела, АИ Лященко
Агрохимия, 23-26, 1991
71991
Вплив попередників на врожайність та якість зерна пшениці м'якої озимої
ГП Жемела, СМ Шакалій
Вісник полтавської державної аграрної академії, 20-22, 2012
62012
Агроекологічні фактори поліпшення якості зерна озимої пшениці
ГП Жемела
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії.–2005.–Т. ІІ (23)–С, 38-43, 2005
62005
Удосконалення технології вирощування екологічно чистого і якісного зерна озимої пшениці
ГП Жемела, ПВ Писаренко
Зб. наукових праць Уманського держ. агр. ун-ту (Спец. випуск. Біологічні …, 2003
62003
Влияние систематического применения удобрений в севообороте на урожай озимой пшеницы и его качество
АФ Стулин, ГП Жемела, МС Саввина
Агрохимия, 38-43, 1982
61982
Вміст важких металів у ґрунті та зерні ярого ячменю залежно від внесення мінеральних добрив
ГП Жемела
OF THE POLTAVA STATE AGRARIAN ACADEMY, 36, 2002
52002
Агрохiмiчнi основи пiдвищення якостi зерна
ГП Жемела, АГ Мусатов
51989
Влияние агротехнических приемов на качество зерна пшеницы
ГП Жемела
51980
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20