Ніколенко Володимир
Ніколенко Володимир
доцент кафедри кібернетики і прикладної математики
Подтвержден адрес электронной почты в домене uzhnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Selective pattern matching method for time-series forecasting
ОЮ Кучанський, АО Білощицький
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (4), 13-18, 2015
242015
Перспективи розвитку в Україні систем дистанційного банківського обслуговування клієнтів
ОЮ Кучанський, ВВ Мазурак
КНУБА, 2015
222015
Прогнозування часових рядів методом зіставлення зі зразком
ОЮ Кучанський, ВВ Ніколенко
КНУБА, 2015
72015
Адаптивні комбіновані моделі прогнозування біржових показників
ОЮ Берзлев, ММ Маляр, ВВ Ніколенко
Вісник Черкаського держ. технолог. ун-ту. Серія: технічні науки, 50-54, 2011
62011
Досконалі диз'юнктивні нормальні форми алгебри U2
ІА Мич, ВВ Ніколенко, ОВ Варцаба
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2018
22018
Досконалі диз'юнктивні нормальні форми в одному класі алгебр
ІА Мич, ВВ Ніколенко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2017
12017
Fractal time series analysis in non-stationary environment
ОЮ Кучанський, АО Білощицький, ЮВ Андрашко, С Білощицька, ...
IEEE, 2019
2019
Еквацiональна решiтка одного класу алгебр
ІА Мич, ВВ Нiколенко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2018
2018
Сигнатурна решiтка одного класу алгебр
ОВ Варцаба, ІА Мич, ВВ Нiколенко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2018
2018
Елементи вищої математики
НЕ Кондрук, ММ Маляр, ВВ Ніколенко, ММ Шаркаді
УжНУ" Говерла", 2017
2017
Способи і засоби передачі інформації в комп’ютерних системах: методичні вказівки до курсу для магістрів денної та заочної форм навчань спеціальностей 121 «Інженерія програмного …
ВВ Ніколенко, ОВ Міца, ВІ Пецко
2016
Екстремальна еквівалентність динамічних рядів
ІА Мич, ВВ Ніколенко
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
2016
Потенцiали деяких класiв динамiчних рядiв
ІА Мич, ВВ Нiколенко
Видавництво УжНУ «Говерла», 2015
2015
Методи ідентифікації тенденцій фінансових часових рядів на основі трендових моделей прогнозування
ОЮ Кучанський, ВВ Ніколенко, АВ Раченко
Управління розвитком складних систем, 84-89, 2015
2015
Потенціали деяких класів динамічних рядів
ІА Мич, ВВ Ніколенко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2015
2015
Методи прогнозування для прийняття ефективних рішень у багаторівневих моделях
ММ Маляр, ВВ Ніколенко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2011
2011
Методи прогнозування для прийняття ефективних рішень у багаторівневих моделях
ОЮ Берзлев, ММ Маляр, ВВ Ніколенко
Видавництво УжНУ" Говерла", 2011
2011
Другий варіант побудови оптимальних стратегій пошуку записів у послідовних файлах баз даних у випадку використання блочного пошуку
АВ Мельничин, ГГ Цегелик
Видавництво УжНУ" Говерла", 2011
2011
Багаторiвневi адаптивнi моделi у задачах передбачування
ОЮ Берзлев, ММ Маляр, ВВ Нiколенко
Видавництво УжНУ «Говерла», 2009
2009
Методологія системного підходу при розробці моделі організації метрологічного забезпечення Збройних Сил України в умовах реформування і на перспективу
АБ Гаврилов, ВВ Ніколенко, ЮП Рондін
Системи озброєння і військова техніка, 39-42, 2007
2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20