Підписатись
Ніколенко Володимир
Ніколенко Володимир
доцент кафедри кібернетики і прикладної математики
Підтверджена електронна адреса в uzhnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Selective pattern matching method for time-series forecasting
ОЮ Кучанський, АО Білощицький
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (4), 13-18, 2015
412015
Перспективи розвитку в Україні систем дистанційного банківського обслуговування клієнтів
ОЮ Кучанський, ВВ Мазурак
КНУБА, 2015
272015
Адаптивні комбіновані моделі прогнозування біржових показників
ОЮ Берзлев, ММ Маляр, ВВ Ніколенко
Вісник Черкаського держ. технолог. ун-ту. Серія: технічні науки, 50-54, 2011
102011
Прогнозування часових рядів методом зіставлення зі зразком
ОЮ Кучанський, ВВ Ніколенко
КНУБА, 2015
62015
Досконалі диз'юнктивні нормальні форми алгебри U2
ІА Мич, ВВ Ніколенко, ОВ Варцаба
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2018
22018
Методи прогнозування для прийняття ефективних рішень у багаторівневих моделях
ОЮ Берзлев, ММ Маляр, ВВ Ніколенко
Видавництво УжНУ" Говерла", 2011
22011
Досконалі диз'юнктивні нормальні форми в одному класі алгебр
ІА Мич, ВВ Ніколенко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2017
12017
Екваціональне описання функціонально повних алгебр
ІА Мич, ВВ Ніколенко, ОВ Варцаба
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2023
2023
Екваціональне описання функціонально неповних булевих алгебр
ІА Мич, ВВ Ніколенко, ОВ Варцаба
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2023
2023
Еквацiональне описання функцiонально неповних булевих алгебр
ІА Мич, ВВ Ніколенко, ОВ Варцаба
2023
Алгоритм побудови базисної решітки класу M₂ булевих алгебр
ІА Мич, ВВ Ніколенко, ОВ Варцаба, ВС Динис
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2022
2022
Проблема Дедекінда та класи Поста
ВВ Ніколенко, ІА Мич, ОВ Варцаба
International Scientific Technical Journal" Problems of Control and …, 2022
2022
Алгоритм побудови базисної решiтки класу M2 булевих алгебр
ІА Мич, ВВ Нiколенко, ОВ Варцаба, ВС Динис
Вид-во “Говерла”, 2022
2022
Базисна еквівалентність у класі унiверсальних булевих алгебр
ІА Мич, ВВ Ніколенко, ОВ Варцаба
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2021
2021
Використання методів машинного навчання для аналізу і розпізнавання транспортних засобів
ОВ Міца, ВВ Ніколенко, ПП Мигалега
2021
Базисна еквiвалентнiсть у класi унiверсальних булевих алгебр
ІА Мич, ВВ Нiколенко, ОВ Варцаба
Говерла, 2021
2021
Структура сигнатурного кубу булевих алгебр
ІА Мич, ВВ Ніколенко, ОВ Варцаба
Видавництво УжНУ" Говерла", 2021
2021
РОЗПІЗНАВАННЯ ЛЮДСЬКИХ ОБЛИЧЬ НА ОСНОВІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON
ЄБ Кикина, ВВ Ніколенко
The 4 th International scientific and practical conference―Priority …, 2020
2020
Дослiдження сигнатурного кубу унiверсальних булевих алгебр
IА Мич, ВВ Нiколенко, ОВ Варцаба
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика …, 2020
2020
Методичні рекомендації та вказівки, практичні, лабораторні і модульні завдання до вивчення курсу “Дискретна математика”(част. 1.2 Елементи теорії бінарних відношень)
ІА Мич, ВВ Ніколенко, ОВ Варцаба
ДВНЗ “УжНУ”, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20