Олена Паливода
Олена Паливода
Подтвержден адрес электронной почты в домене nau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Управління інноваційними перетвореннями на підприємствах легкої промисловості: проблеми та шляхи вирішення
ОМ Паливода
Актуальні проблеми економіки, 75, 2007
112007
Критерії оцінки інновацій для вибору форм і методів державної підтримки
ОМ Паливода
Актуальні проблеми економіки, 81, 2008
92008
Оцінювання синергетичного ефекту формування кластерних організаційних структур
ОМ Паливода, ВП Плаван
Економічний часопис-ХХІ, 48-52, 2016
82016
Enterprise clusters in the environment of poor economic confidence
ОМ Palyvoda
Актуальні проблеми економіки, 2015
82015
Формування економічної стійкості швейних підприємств України на основі кластерних мереж
ОМ Паливода, ЮІ Прима
Технології та дизайн, 2013
82013
Методические подходы к идентификации кластеров промышленных предприятий в экономике Украины
ЕМ Паливода
Экономика Украины, 45-55, 2015
62015
Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку
ОІ Волков, ЮВ Гончаров, ВІ Бокій, ОВ Бондаренко, СВ Вовчок, ...
Знання, 2009
62009
Методичні підходи до ідентифікації кластерів промислових підприємств в економіці України
ОМ Паливода
Економіка України, 45-55, 2015
52015
Управління інноваційною діяльністю на підприємствах легкої промисловості
ОМ Паливода
ОМ Паливода, 0
5
Організаційно-управлінські засади інноваційного розвитку промисловості на основі мережевих структур: теорія, методологія, практика
ОМ Паливода, ЕМ Паливода
ТОВ" Кондор-Видавництво", 2017
42017
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОСТІ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ОО Паливода, ОС Селіверстова
Науковий вісник Полісся 1 (1 (9)), 185-191, 2017
42017
STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE LEATHER INDUSTRY IN UKRAINE BASED CLUSTERS.
O Palyvoda, V Plavan
Bulletin of KNUTD 78 (4), 2014
42014
ФОМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ОМ Паливода
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 131, 2008
42008
Соціальні ефекти функціонування регіональних кластерів в економіці: механізми формування та підходи до розрахунку
ОМ Паливода, ОО Карпенко
Бізнес Інформ, 103-108, 2017
32017
Перспективи розвитку льонарства України на основі формування територіально-виробничих кластерів
ОМ Паливода
Легка промисловість, 2009
32009
Assessment of synergies in forming of cluster organizational structures
O Palyvoda, V Plavan
Economic Annals-XXI 158, 2016
22016
СТРАТЕГІЧНА КООПЕРАЦІЯ БАНКІВ НА РИНКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ
лапшина к. д. паливода о.м.
економіка і держава, 74-77, 2015
22015
Управління персоналом в організаціях малого бізнесу: особливості та проблеми
ОМ Паливода, ЮА Теміндарова, ЄВ Бондарець
Ефективна економіка, 2012
22012
Інституційне забезпечення інноваційного розвитку легкої промисловості
ОМ Паливода
Культура народов Причерноморья, 2007
22007
Методологічні засади інноваційного розвитку промисловості на основі мережевих структур
ОМ Паливода
Чернігів, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20