Олена Паливода
Олена Паливода
Подтвержден адрес электронной почты в домене nau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління інноваційними перетвореннями на підприємствах легкої промисловості: проблеми та шляхи вирішення
ОМ Паливода
Актуальні проблеми економіки, 75, 2007
112007
Критерії оцінки інновацій для вибору форм і методів державної підтримки
ОМ Паливода
Актуальні проблеми економіки, 81, 2008
102008
Управління інноваційною діяльністю на підприємствах легкої промисловості
ОМ Паливода
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 04 “Економіка та управління …, 0
10
Оцінювання синергетичного ефекту формування кластерних організаційних структур
ОМ Паливода, ВП Плаван
Економічний часопис-ХХІ, 48-52, 2016
92016
Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку
ОІ Волков, ЮВ Гончаров, ВІ Бокій, ОВ Бондаренко, СВ Вовчок, ...
Знання, 2009
92009
Influence of network organizational structures on innovation activity of industrial enterprises
O Palyvoda, O Karpenko, O Bondarenko, S Bonyar, A Bikfalvi
Problems and perspectives in management, 174-188, 2018
82018
Enterprise clusters in the environment of poor economic confidence
ОМ Palyvoda
Актуальні проблеми економіки, 2015
82015
Формування економічної стійкості швейних підприємств України на основі кластерних мереж
ОМ Паливода, ЮІ Прима
Технології та дизайн, 2013
82013
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОСТІ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ОО Паливода, ОС Селіверстова
Науковий вісник Полісся 1 (1 (9)), 185-191, 2017
72017
Перспективи розвитку льонарства України на основі формування територіально-виробничих кластерів
ОМ Паливода
Легка промисловість, 2009
62009
Організаційно-управлінські засади інноваційного розвитку промисловості на основі мережевих структур: теорія, методологія, практика
ОМ Паливода, ЕМ Паливода
ТОВ" Кондор-Видавництво", 2017
52017
Методические подходы к идентификации кластеров промышленных предприятий в экономике Украины
ЕМ Паливода
Экономика Украины, 45-55, 2015
52015
Методичні підходи до ідентифікації кластерів промислових підприємств в економіці України
ОМ Паливода
Економіка України, 45-55, 2015
52015
ФОМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ОМ Паливода
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 131, 2008
52008
Інституційне забезпечення інноваційного розвитку легкої промисловості
ОМ Паливода
Культура народов Причерноморья, 2007
52007
Соціальні ефекти функціонування регіональних кластерів в економіці: механізми формування та підходи до розрахунку
ОМ Паливода, ОО Карпенко
Бизнес Информ, 2017
42017
Assessment of synergies in forming of cluster organizational structures
O Palyvoda, V Plavan
Economic Annals-XXI 158, 2016
42016
STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE LEATHER INDUSTRY IN UKRAINE BASED CLUSTERS.
O Palyvoda, V Plavan
Bulletin of KNUTD 78 (4), 2014
42014
Управління персоналом в організаціях малого бізнесу: особливості та проблеми
ОМ Паливода, ЮА Теміндарова, ЄВ Бондарець
Ефективна економіка, 2012
42012
Simulation modelling of strategic development of transport and logistics clusters in Ukraine
О Karpenko, O Palyvoda, O Bondarenko
Baltic Journal of Economic Studies 4 (2), 93-98, 2018
32018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20