Олена Паливода
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Критерії оцінки інновацій для вибору форм і методів державної підтримки
ОМ Паливода
Актуальні проблеми економіки, 81, 2008
102008
Управління інноваційними перетвореннями на підприємствах легкої промисловості: проблеми та шляхи вирішення
ОМ Паливода
Актуальні проблеми економіки, 75, 2007
102007
Оцінювання синергетичного ефекту формування кластерних організаційних структур
ОМ Паливода, ВП Плаван
Економічний часопис-ХХІ, 48-52, 2016
82016
Enterprise clusters in the environment of poor economic confidence
ОМ Palyvoda
Актуальні проблеми економіки, 2015
82015
Формування економічної стійкості швейних підприємств України на основі кластерних мереж
ОМ Паливода, ЮІ Прима
Технології та дизайн, 2013
72013
Методические подходы к идентификации кластеров промышленных предприятий в экономике Украины
ЕМ Паливода
Экономика Украины, 45-55, 2015
62015
Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку
ОІ Волков, ЮВ Гончаров, ВІ Бокій, ОВ Бондаренко, СВ Вовчок, ...
Знання, 2009
62009
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОСТІ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ОО Паливода, ОС Селіверстова
Науковий вісник Полісся 1 (1 (9)), 185-191, 2017
52017
Методичні підходи до ідентифікації кластерів промислових підприємств в економіці України
ОМ Паливода
Економіка України, 45-55, 2015
52015
ФОМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ОМ Паливода
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 131, 2008
52008
Influence of network organizational structures on innovation activity of industrial enterprises
O Palyvoda, O Karpenko, O Bondarenko, S Bonyar, A Bikfalvi
Problems and perspectives in management, 174-188, 2018
42018
Організаційно-управлінські засади інноваційного розвитку промисловості на основі мережевих структур: теорія, методологія, практика: монографія
ОМ Паливода, ЕМ Паливода
Київ: Кондор-видавництво, 2017
42017
STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE LEATHER INDUSTRY IN UKRAINE BASED CLUSTERS.
O Palyvoda, V Plavan
Bulletin of KNUTD 78 (4), 2014
42014
Перспективи розвитку льонарства України на основі формування територіально-виробничих кластерів
ОМ Паливода
Легка промисловість, 2009
42009
Інституційне забезпечення інноваційного розвитку легкої промисловості
ОМ Паливода
Культура народов Причерноморья, 2007
42007
Управління інноваційною діяльністю на підприºмствах легко¿ промисловості
ОМ Паливода
ОМ Паливода, 0
4
Соціальні ефекти функціонування регіональних кластерів в економіці: механізми формування та підходи до розрахунку
ОМ Паливода, ОО Карпенко
Бизнес Информ, 2017
32017
Assessment of synergies in forming of cluster organizational structures
O Palyvoda, V Plavan
Economic Annals-XXI 158, 2016
32016
Управління персоналом в організаціях малого бізнесу: особливості та проблеми
ОМ Паливода, ЮА Теміндарова, ЄВ Бондарець
Ефективна економіка, 2012
32012
Підходи до формування кластерної інфраструктури в країнах Європейського Союзу
ОМ Паливода
Водний транспорт, 109-114, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20